Röstning på vård- och omsorgs-boenden                              

På vård- och omsorgsboendena Kungsparken, Akvarellen, Bataljonen och Hemgården kommer röstning via ambulerande röstmottagare samordnas tisdag 28 maj. Mer information kommer delges boende.