Röstning på vård- och omsorgs-boenden                                

Förtidsröstning

På vård- och omsorgsboendena Batalojen, Hemgården, Akvarellen, Kungsgården och Solbacka kommer det att finnas en förtidsröstningslokal under ungefär en timme en dag under förtidsröstningsperioden. Detta röstningstillfälle är främst till för personer som bor på dessa boenden. Mer information om dag, tid och plats delges de boende.

Andra alternativ

För den som inte har möjlighet att ta sig till en röstningslokal eller vallokal går det att rösta via bud eller ambulerande röstmottagare. Läs mer: Röstning med bud - Kumla kommun Länk till annan webbplats. och Ambulerande röstmottagare - Kumla kommun Länk till annan webbplats..