Röstlängd

För att få rösta måste man vara upptagen i röstlängd. För varje valdistrikt upprättas en röstlängd där alla som är folkbokförda inom valdistriktet och har rösträtt på valdagen finns med. Det är uppgifterna i folkbokföringen 30 dagar före valdagen som ligger till grund för röstlängden.

Vilka uppgifter som finns i röstlängden framgår av röstkortet som kommer med posten. Svenska medborgare som inte längre är folkbokförda i Sverige tas upp i röstlängden under tio år från den dag folkbokföringen upphörde. Därefter tas de upp, för tio år i sänder, om de till Skatteverket skriftligen anmäler sin adress.

Den som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter eller som felaktigt uteslutits ur röstlängden kan senast tolv dagar före valdagen skriftligen begära att uppgifterna rättas. Begäran skickas till länsstyrelsen.