Röstkort

Av röstkortet framgår väljarens namn och nummer i röstlängden och vilket valdistrikt väljaren hör till. Där står också vilken vallokal väljaren ska rösta vid och när vallokalen är öppen.

Väljaren måste ha med sig röstkortet för att kunna förtidsrösta.

Det är inte något krav att ha med sitt röstkort till vallokalen eller på en utlandsmyndighet, men det underlättar arbetet för röstmottagarna.

De uppgifter om namn och adress som finns på röstkortet hämtas från folkbokföringen 30 dagar före valdagen.

Dubblettröstkort

Om du behöver ett nytt röstkort kan du få hjälp med att skriva ut det av Kumla biblioteks personal samt av personalen på Servicecenter i stadshuset. Det går även bra att kontakta valkansliet på 019-58 68 88 för att få hjälp.