Röstkort

Av röstkortet framgår väljarens namn och nummer i röstlängden och vilket valdistrikt väljaren hör till. Där står också vilken vallokal väljaren ska rösta vid och när vallokalen är öppen.

Väljaren måste ha med sig röstkortet för att kunna förtidsrösta.

Det är inte något krav att ha med sitt röstkort till vallokalen eller på en utlandsmyndighet, men det underlättar arbetet för röstmottagarna.

De uppgifter om namn och adress som finns på röstkortet hämtas från folkbokföringen 30 dagar före valdagen.

Väljare som har förlorat sitt röstkort eller inte har fått något röstkort ska få ett dublettröstkort om de begär det. Dublettröstkort tillhandahålls av den centrala valmyndigheten, valupplysningen, länsstyrelsen, en utlandsmyndighet eller kommunen.