Röstkort

Av röstkortet framgår väljarens namn och nummer i röstlängden och vilket valdistrikt väljaren hör till. Där står också vilken vallokal väljaren ska rösta vid och när vallokalen är öppen.

Väljaren måste ha med sig röstkortet för att kunna förtidsrösta.

Det är inte något krav att ha med sitt röstkort till vallokalen eller på en utlandsmyndighet, men det underlättar arbetet för röstmottagarna.

De uppgifter om namn och adress som finns på röstkortet hämtas från folkbokföringen 30 dagar före valdagen.

Dubbelröstkort

Utfärdande av dubblettröstkort sker i servicecenter i stadshuset under ordinarie öppettider, måndag–torsdag 8.00–17.00 samt fredag 8.00–16.00. På biblioteket finns möjlighet att få dubblettröstkort utskrivna av bibliotekets personal under de tider biblioteket har öppet. Det går också bra att kontakta Valmyndighetens valupplysning. Vid önskemål om dubblettröstkort lördag 10 september samt söndag 11 september går det även bra att kontakta valkansliet på nummer 019-58 82 01.