Rösträtt

Olika regler gäller för rösträtt vid riksdagsval, kommun- och regionfullmäktigeval samt val till Europaparlamentet.

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare,
  • är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommun- och regionfullmäktige

Du har rösträtt till region- och kommunfullmäktige om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Rösträtt vid val till Europaparlamentet

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Läs mer: Rösträtt och röstlängd - Valmyndigheten Länk till annan webbplats.