Rösträtt

Olika regler gäller för rösträtt vid riksdagsval, landstings- och kommunfullmäktigeval samt val till Europaparlamentet.

Riksdagsval

Rösträtt i riksdagsval har de som senast på valdagen fyller 18 år ochär svenska medborgare och som är bosatta i Sverige eller någon gång har varit folkbokförda här.

Kommun- och landstingsfullmäktigeval

Rösträtt i val av ledamöter och ersättare i kommun- och landstingsfullmäktige har de som är folkbokförda i kommunen, senast på valdagen fyller 18 år ochär medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater, är medborgare i Island eller Norge, eller, om de är andra utlänningar, har varit folkbokförda i Sverige i tre år i följd före valdagen.

EU-parlamentsval

Rösträtt i EU-parlamentsvalet har de som senast på valdagen fyller 18 år ochär svenska medborgare och som är bosatta i Sverige eller någon gång har varit folkbokförda här. Medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater (sk unionsmedborgare) som är folkbokförda i Sverige 30 dagar före valet har rösträtt vid val till Europaparlamentet. Detta förutsätter att unionsmedborgaren inte röstar i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen. En anmälan att man vill rösta i Sverige skall göras till länsstyrelsen.