Grundbidrag

Syftar till att ge föreningarna ett grundstöd för den årliga verksamheten. Lämnas till föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna och som inkommit med godkänd ansökan. Bidraget uppgår till 2000 kr.

För att kunna kunna beviljas övriga bidrag behöver föreningen beviljas till grundbidraget.

Vid ansökan om grundbidrag ska följande handlingar bifogas:
• Föreningsstadgar
• Årsmötesprotokoll
• Verksamhetsberättelse
• Revisionsberättelse
• Ekonomiskberättelse
• Verksamhetsplan
• Budget

Ansökan kan göras två gånger per år. Senast 25 februari eller 25 augusti. Bidraget betalas endast ut en gång per år.