Grundbidrag

Syftar till att ge föreningarna ett grundstöd för den årliga verksamheten. Lämnas till föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna och som inkommit med godkänd ansökan.

För att kunna kunna beviljas övriga bidrag behöver föreningen beviljas grundbidrag.

Vid ansökan om grundbidrag ska följande handlingar bifogas:

• Årsmötesprotokoll, signerat
• Verksamhetsberättelse
• Revisionsberättelse, signerat
• Ekonomisk berättelse

Bidraget uppgår till 2000 kr. Bidraget betalas ut en gång per år.
Ansökan kan göras löpande under året