Utbildningsbidrag

Syftet med bidraget är att stimulera kompetensutveckling och därmed främja verksamheternas kvalitet. Utbildning definieras som en aktivitet där deltagare genom undervisning och träning erhåller ny kunskap och färdigheter inom ett specifikt område. Utbildningsbidrag utgår till förening som har sökt och beviljats grundbidrag eller startbidrag.

Bidraget utgår med 100% av kurskostnaden, dock max 5000 kr per förening och år. Ansökan kan göras löpande under året och i efterhand.En kostnadskalkyl måste bifogas vid ansökan om utbildningsbidrag.