Utbildningsbidrag

Syftet med bidraget är att stimulera kompetensutveckling och därmed främja verksamheternas kvalitet. Utbildning definieras som en aktivitet där deltagare genom undervisning och träning erhåller ny kunskap och färdigheter inom ett specifikt område. Utbildningsbidrag utgår till förening som beviljats grundbidrag och som inkommit med godkänd ansökan.

Bidraget utgår med 75% av kurskostnaden, dock max 5000 kr per förening och år.

Ansökan kan göras två gånger per år. Senast 25 februari och 25 augusti. En kostnadskalkyl måste bifogas vid ansökan om utbildningsbidrag.