Evenemangsbidrag

Syftet med bidraget är att stötta offentliga och publika evenemang som bidrar till en meningsfull fritid för Kumla kommuns invånare och besökare. Bidraget ska hjälpa föreningen att våga genomföra evenemanget genom att säkra upp en eventuell förlust.

Ett evenemang definieras som en större tillställning eller event, som till skillnad från löpande verksamhet äger rum under en begränsad period.

Föreningen ska ha sökt och beviljats grundbidrag eller startbidrag för att erhålla bidraget. Ansökan sker löpande under året. En kostnadskalkyl behöver bifogas vid ansökan om evenemangsbidrag.