Startbidrag

Syftar till att ge föreningen ett grundstöd för uppstart av verksamheten. Föreningen ska uppfylla de allmänna bestämmelserna och ska ha inkommit med godkänd ansökan.

Vid ansökan behöver följande handlingar bifogas:
• Kopia av beslut från Skatteverket om organisationsnummer
• Föreningsstadgar
• Årsmötesprotokoll

Bidraget uppgår till 5000 kr och kan endast sökas en gång per förening.
Ansökan kan göras löpande under året.