Projektbidrag

Syftet med bidraget är att främja utveckling, nytänkande och insatser inom ramen för föreningens verksamhet. Ett projekt definieras som en verksamhet, som till skillnad från löpande verksamhet äger rum under en begränsad period i syfte att nå ett på förhand definierat mål.

Bidraget utgår med 100% av projektkostnaden.

Vid ansökan behöver följande handlingar bifogas:
• Projektplan
• Kostnadskalkyl

Föreningen ska ha sökt och beviljats grundbidrag eller startbidrag för att erhålla bidraget. Ansökan kan göras två gånger per år, senast 25 februari och 25 augusti.