Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Projektbidrag

Syftet med bidraget är att främja utveckling, nytänkande och insatser inom ramen för föreningens verksamhet. Ett projekt definieras som en verksamhet, som till skillnad från löpande verksamhet äger rum under en begränsad period i syfte att nå ett på förhand definierat mål.

Bidraget utgår med 75% av projektkostnaden.

Ansökan kan göras två gånger per år. Senast 25 februari och 25 augusti.