Rapportering fordon LSS-omsorgen

  • Alla ansvara för att lämna fordonet i det skick det var i när man tog det. Städa ur papper och dylikt!
  • Vid skada meddela Servicegruppen, samt skriv skadeanmälan som finns i pärmen i bussen. Den skickas till Ulric Öhman, Stadshuset, Avtalsansvarig. OBS! Viktigt att skadeanmälan görs av den som använt bussen när skada skett.
  • Vid frågor kontakta bilansvarig:
    • Viveca Karlsson 019-588668 ( YLP392 )
    • Elin Ölvestad 019-586855 ( KHG29K ),
    • Pernilla Dalegård 019-588667 (BMR242)
Tid på dygnet * (obligatorisk)
Tid på dygnetFordons reg-nr. * (obligatorisk)
Fordons reg-nr.Vid återlämning av buss är inga saker kvarglömda, bussen är rent från skräp inne och inga skador har skett. * (obligatorisk)
Vid återlämning av buss är inga saker kvarglömda, bussen är rent från skräp inne och inga skador har skett.

Ingen mat och dryck intogs i bussen * (obligatorisk)
Ingen mat och dryck intogs i bussen

Bussen blev kontrollerad inne och utvändigt innan avfärd. * (obligatorisk)
Bussen blev kontrollerad inne och utvändigt innan avfärd.

Bussen blev tankad på Cirkel K när tankmätaren var på ¼ tank och kvittot las in i avsedd plastficka * (obligatorisk)
Bussen blev tankad på Cirkel K när tankmätaren var på ¼ tank och kvittot las in i avsedd plastficka