Lättläst - Ansökan om LSS-insatser

För att få rätt till stöd måste du ansöka och sedan krävs ett beslut.

 

LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

  1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism.
  2. Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom. Hjärnskadan gör att de har stora svårigheter att förstå.
  3. Personer som har andra funktionshinder, som är stora och ger många svårigheter i livet. Därför behöver dessa personer mycket hjälp.

Kommunen ska bara ge hjälp när människor med funktionsnedsättning och deras familjer själva begär hjälp som finns i LSS.

Föräldrar kan begära hjälp för barn som är under 15 år.

En god man, förvaltare eller förmyndare kan begära hjälp för dem som inte själva kan tala om vad de vill ha.

Det finns inga bestämmelser i LSS, som tvingar en person att ta emot hjälp.

Du ansöker om alla insatser hos en LSS-handläggare.

När du har lämnat in din ansökan kommer handläggaren att undersöka om du kan få hjälp genom LSS. Detta kan ta upp till 3 månader. Ofta går det snabbare.

Om du har rätt att få hjälp genom LSS får du ett beslut hemskickat.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det. Handläggaren hjälper dig med det.