Nynäs säteri, 1671-1950

Nynäs säteri är en av de största gårdarna i Kumla kommun och är belägen i Ekeby socken. I samband med en försäljning år 2005 överlämnades arkivet för förvaring hos kommunarkivet i Kumla.

Nynäs fick säterirättigheter 1671 under den då varande ägaren Hindrik Falkenberg. Arkivet omfattar geografiskt, förutom Nynäs gård, även de frälsegårdar som lytt under säteriet. Det vill säga delar av Sköllersta, Gällersta, Norrbyås, Stora Mellösa, Asker och Ekeby socknar.

Innehållsmässigt består merparten av handlingarna av räkenskapsmaterial. Förutom detta innehåller arkivet åtkomsthandlingar det vill säga köpebrev, lagfarter med mera samt handlingar rörande underlydande och drift av gården.


Handlingar rörande säteribildning samt köpehandlingar avseende Nynäs säteri:

Handling och år

Volym

Häradsattest 1671 Pdf, 276.2 kB, öppnas i nytt fönster.

F1A:1

Häradssyn 1672 Pdf, 834.3 kB, öppnas i nytt fönster.

F1A:1

Salubrev 1702 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

F1A:1

Salubrev 1758 Pdf, 616.4 kB, öppnas i nytt fönster.

F1A:1

Arrendekontrakt 1759 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

F1A:1

Salubrev 1783 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

F1A:1

Köpebrev 1815 Pdf, 929.2 kB, öppnas i nytt fönster.

F1A:1

Köpekontrakt, Leds by 1815 Pdf, 568.4 kB, öppnas i nytt fönster.

F1A:1

Salubrev 1835 Pdf, 927.2 kB, öppnas i nytt fönster.

F1A:1

Köpekontrakt 1836 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

F1A:1

Köpekontrakt 1868 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

F1A:1

Köpekontrakt 1905 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

F1A:1


Kontrakt och arrenden rörande gårdar under säteriet:

Handling och år

Volym

Asker socken


Köpekontrakt, Fintorp 1768 Pdf, 814.2 kB, öppnas i nytt fönster.

F1B:2

Köpekontrakt, Östanmossa 1769 Pdf, 1010.5 kB, öppnas i nytt fönster.

F1B:2



Ekeby socken


Köpekontrakt, Fagerbjörka 1836 Pdf, 739.2 kB, öppnas i nytt fönster.

F1B:2

Köpekontrakt, Högtorp 1852 Pdf, 386.4 kB, öppnas i nytt fönster.

F1B:2

Köpekontrakt, Högtorp 1861 Pdf, 452.1 kB, öppnas i nytt fönster.

F1B:2

Köpekontrakt, Högtorp 1864 Pdf, 392.8 kB, öppnas i nytt fönster.

F1B:2

Köpekontrakt, Högtorp 1871 Pdf, 764.8 kB, öppnas i nytt fönster.

F1B:2

Köpekontrakt, Högtorp 1878 Pdf, 459.6 kB, öppnas i nytt fönster.

F1B:2

Arrendekontrakt, Led 1812 Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

F1B:2

Köpekontrakt, Torsta 1845 Pdf, 776.3 kB, öppnas i nytt fönster.

F1B:2

Köpekontrakt, Åbylund 1818 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

F1B:2



Gällersta socken


Arrendekontrakt, Gryt 1784 Pdf, 971.2 kB, öppnas i nytt fönster.

F1B:2



Sköllersta socken


Köpekontrakt, Boda 1705 Pdf, 724.6 kB, öppnas i nytt fönster.

F1B:3

Köpekontrakt, Kärr 1704 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

F1B:3

Köpekontrakt, Munslätt 1873 Pdf, 824.9 kB, öppnas i nytt fönster.

F1B:3

Köpekontrakt, Munslätt 1875 Pdf, 386.3 kB, öppnas i nytt fönster.

F1B:3

Köpekontrakt, Sätterböl 1850 Pdf, 567.2 kB, öppnas i nytt fönster.

F1B:3

Köpekontrakt, Sätterböl 1874 Pdf, 352.8 kB, öppnas i nytt fönster.

F1B:3

Köpekontrakt, Sätterböl 1876 Pdf, 263.6 kB, öppnas i nytt fönster.

F1B:3

Köpekontrakt, Åkerby 1833 Pdf, 348.7 kB, öppnas i nytt fönster.

F1B:3

Köpekontrakt, Åkerby 1849 Pdf, 388.8 kB, öppnas i nytt fönster.

F1B:3

Köpekontrakt, Åkerby 1850 Pdf, 387.2 kB, öppnas i nytt fönster.

F1B:3

Köpekontrakt, Åkerby 1864 Pdf, 404.5 kB, öppnas i nytt fönster.

F1B:3

Köpekontrakt, Åkerby 1869 Pdf, 386.5 kB, öppnas i nytt fönster.

F1B:3

Köpekontrakt, Åkerby 1876 Pdf, 274.4 kB, öppnas i nytt fönster.

F1B:3

Köpekontrakt, Åkerby 1886 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

F1B:3

Köpekontrakt, Östansjö 1860 Pdf, 314.7 kB, öppnas i nytt fönster.

F1B:3

Köpekontrakt, Östansjö 1870 Pdf, 275.3 kB, öppnas i nytt fönster.

F1B:3

Köpekontrakt, Östansjö 1882 Pdf, 404.9 kB, öppnas i nytt fönster.

F1B:3


Jordeböcker och rusttjänstlängder:

Handling och år

Volym

Jodebok 1640-1802 Öppnas i nytt fönster.

F1C:1


Husesyner:

Handling och år

Volym

Fallet, Ekeby socken 1870 Pdf, 573.9 kB, öppnas i nytt fönster.

F3A:1

Hässelgärdet, Ekeby socken 1794 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

F3A:1

Mon, Ekeby socken, utan år Pdf, 459.8 kB, öppnas i nytt fönster.

F3A:1

Udden, Ekeby socken, utan år Pdf, 373.3 kB, öppnas i nytt fönster.

F3A:1

Torp under Nynäs 1830 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

F3A:1

Hemmansskrivning över några torp Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

i Sköllersta socken 1705 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

F3A:1

Avräkningsböcker

Avräkningsböckerna publiceras i formatet DjVu. För att kunna se bilderna behövs en plugin, se länk här på sidan.

Avräkningsböcker

Handling och år

Volym

Avräkningsbok 1842-1843 Öppnas i nytt fönster.

G2A:1

Avräkningsbok 1845 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

G2A:2

Avräkningsbok 1850 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

G2A:3

Avräkningsbok 1851-1852 Öppnas i nytt fönster.

G2A:4

Avräkningsbok 1852-1853 Öppnas i nytt fönster.

G2A:5

Avräkningsbok 1853 Öppnas i nytt fönster.

G2A:6

Avräkningsbok 1854 Öppnas i nytt fönster.

G2A:7

Avräkningsbok 1855 Öppnas i nytt fönster.

G2A:8

Avräkningsbok 1856 Öppnas i nytt fönster.

G2A:9

Avräkningsbok 1857 Öppnas i nytt fönster.

G2A:10

Avräkningsbok 1859-1860 Öppnas i nytt fönster.

G2A:11


Övriga handlingar

Handling

År

Volym

Väderkvarnen Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

1860

F7A:1

Förläningsbrev till trotjänare Pdf, 191.9 kB, öppnas i nytt fönster.

1830

F2A:1

Ritning till Corps-de-logi Pdf, 521.8 kB, öppnas i nytt fönster.

ca 1760

F7A:1

Inventarieförteckning, Nynäs Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

1776

F1A:1

Inventarieförteckning, Nynäs Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

1836

F1A:1

Inventarieförteckning, Nynäs Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

1853

F1A:1