Nynäs säteri, 1671-1950

Nynäs säteri är en av de största gårdarna i Kumla kommun och är belägen i Ekeby socken. I samband med en försäljning år 2005 överlämnades arkivet för förvaring hos kommunarkivet i Kumla.

Nynäs fick säterirättigheter 1671 under den då varande ägaren Hindrik Falkenberg. Arkivet omfattar geografiskt, förutom Nynäs gård, även de frälsegårdar som lytt under säteriet. Det vill säga delar av Sköllersta, Gällersta, Norrbyås, Stora Mellösa, Asker och Ekeby socknar.

Innehållsmässigt består merparten av handlingarna av räkenskapsmaterial. Förutom detta innehåller arkivet åtkomsthandlingar det vill säga köpebrev, lagfarter med mera samt handlingar rörande underlydande och drift av gården.


Handlingar rörande säteribildning samt köpehandlingar avseende Nynäs säteri:

Handling och år

Volym

Häradsattest 1671PDF

F1A:1

Häradssyn 1672PDF

F1A:1

Salubrev 1702PDF

F1A:1

Salubrev 1758PDF

F1A:1

Arrendekontrakt 1759PDF

F1A:1

Salubrev 1783PDF

F1A:1

Köpebrev 1815PDF

F1A:1

Köpekontrakt, Leds by 1815PDF

F1A:1

Salubrev 1835PDF

F1A:1

Köpekontrakt 1836PDF

F1A:1

Köpekontrakt 1868PDF

F1A:1

Köpekontrakt 1905PDF

F1A:1


Kontrakt och arrenden rörande gårdar under säteriet:

Handling och år

Volym

Asker socken


Köpekontrakt, Fintorp 1768PDF

F1B:2

Köpekontrakt, Östanmossa 1769PDF

F1B:2Ekeby socken


Köpekontrakt, Fagerbjörka 1836PDF

F1B:2

Köpekontrakt, Högtorp 1852PDF

F1B:2

Köpekontrakt, Högtorp 1861PDF

F1B:2

Köpekontrakt, Högtorp 1864PDF

F1B:2

Köpekontrakt, Högtorp 1871PDF

F1B:2

Köpekontrakt, Högtorp 1878PDF

F1B:2

Arrendekontrakt, Led 1812PDF

F1B:2

Köpekontrakt, Torsta 1845PDF

F1B:2

Köpekontrakt, Åbylund 1818PDF

F1B:2Gällersta socken


Arrendekontrakt, Gryt 1784PDF

F1B:2Sköllersta socken


Köpekontrakt, Boda 1705PDF

F1B:3

Köpekontrakt, Kärr 1704PDF

F1B:3

Köpekontrakt, Munslätt 1873PDF

F1B:3

Köpekontrakt, Munslätt 1875PDF

F1B:3

Köpekontrakt, Sätterböl 1850PDF

F1B:3

Köpekontrakt, Sätterböl 1874PDF

F1B:3

Köpekontrakt, Sätterböl 1876PDF

F1B:3

Köpekontrakt, Åkerby 1833PDF

F1B:3

Köpekontrakt, Åkerby 1849PDF

F1B:3

Köpekontrakt, Åkerby 1850PDF

F1B:3

Köpekontrakt, Åkerby 1864PDF

F1B:3

Köpekontrakt, Åkerby 1869PDF

F1B:3

Köpekontrakt, Åkerby 1876PDF

F1B:3

Köpekontrakt, Åkerby 1886PDF

F1B:3

Köpekontrakt, Östansjö 1860PDF

F1B:3

Köpekontrakt, Östansjö 1870PDF

F1B:3

Köpekontrakt, Östansjö 1882PDF

F1B:3


Jordeböcker och rusttjänstlängder:

Handling och år

Volym

Jodebok 1640-1802öppnas i nytt fönster

F1C:1


Husesyner:

Handling och år

Volym

Fallet, Ekeby socken 1870PDF

F3A:1

Hässelgärdet, Ekeby socken 1794PDF

F3A:1

Mon, Ekeby socken, utan årPDF

F3A:1

Udden, Ekeby socken, utan årPDF

F3A:1

Torp under Nynäs 1830PDF

F3A:1

Hemmansskrivning över några torpPDF

i Sköllersta socken 1705PDF

F3A:1

Avräkningsböcker

Avräkningsböckerna publiceras i formatet DjVu. För att kunna se bilderna behövs en plugin, se länk här på sidan.

Avräkningsböcker

Handling och år

Volym

Avräkningsbok 1842-1843öppnas i nytt fönster

G2A:1

Avräkningsbok 1845länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

G2A:2

Avräkningsbok 1850länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

G2A:3

Avräkningsbok 1851-1852öppnas i nytt fönster

G2A:4

Avräkningsbok 1852-1853öppnas i nytt fönster

G2A:5

Avräkningsbok 1853öppnas i nytt fönster

G2A:6

Avräkningsbok 1854öppnas i nytt fönster

G2A:7

Avräkningsbok 1855öppnas i nytt fönster

G2A:8

Avräkningsbok 1856öppnas i nytt fönster

G2A:9

Avräkningsbok 1857öppnas i nytt fönster

G2A:10

Avräkningsbok 1859-1860öppnas i nytt fönster

G2A:11


Övriga handlingar

Handling

År

Volym

VäderkvarnenPDF

1860

F7A:1

Förläningsbrev till trotjänarePDF

1830

F2A:1

Ritning till Corps-de-logiPDF

ca 1760

F7A:1

Inventarieförteckning, NynäsPDF

1776

F1A:1

Inventarieförteckning, NynäsPDF

1836

F1A:1

Inventarieförteckning, NynäsPDF

1853

F1A:1