Kommunal historia

Här presenteras diverse dokument som på olika sätt speglar Kumlas moderna historia.

Kumla landskommun - Kommunalförvaltningen

Verksamhetsberättelserna ger en god översikt över den kommunala utvecklingen.

Här kan man läsa om allt från råttjakter och skolbad till Kyrkskolans nya klädhängare eller antalet intagna på alkoholistanstalter.

Kumla landskommun omfattade landsbygden runt Kumla stad, tidigare Kumla socken. Från 1952 redovisas även tidigare Hardemo kommun i verksamhetsberättelserna.

Kommunal historia

Handling och år

Kommunalförvaltningen 1943PDF

Kommunalförvaltningen 1944PDF

Kommunalförvaltningen 1946PDF

Kommunalförvaltningen 1947PDF

Kommunalförvaltningen 1950PDF

Kommunalförvaltningen 1951PDF

Kommunalförvaltningen 1952PDF

Kommunalförvaltningen 1953PDF

Kommunalförvaltningen 1954PDF

Kommunalförvaltningen 1955PDF

Kommunalförvaltningen 1956PDF

Kommunalförvaltningen 1957PDF

Kommunalförvaltningen 1958PDF

Kommunalförvaltningen 1959PDF

Kommunalförvaltningen 1960PDF

Kommunalförvaltningen 1961PDF

Kommunalförvaltningen 1962PDF

Kommunalförvaltningen 1963PDF

Kommunalförvaltningen 1964PDF

Kommunalförvaltningen 1965PDF

Kommunalförvaltningen 1966PDF


Översiktsplan 1990PDF

Bevarandeprogram 1990PDF