IFK Kumla tidningsklipp

Mellan åren 1930 och 1984 klippte Calle Lundholm (1911-1985) ut  artiklar ur lokalpressen som behandlade Kumlaidrotten.

Dessa tidningsartiklar förvaras i dag i IFK Kumlas arkiv i kommunarkivet och uppgår till 143 böcker och pärmar. En inskanning av dessa har påbörjats och de inskannade volymerna kommer att läggas ut här allt eftersom de blir färdiga.

För att kunna läsa filerna måste du ha en djvu-plugin installerad.

IFK Kumla tidningsklippöppnas i nytt fönster

IFK Kumla 1930-1936öppnas i nytt fönster

Ö1:1

IFK Kumla 1/1 1941 - 26/7 1942öppnas i nytt fönster

Ö1:2

IFK Kumla 10/5 1942 - 11/10 1943öppnas i nytt fönster

Ö1:3

IFK Kumla 11/10 1943 - 2/11 1944öppnas i nytt fönster

Ö1:4

IFK Kumla 30/10 1944 - 23/10 1945öppnas i nytt fönster

Ö1:5

IFK Kumla 24/5 1945 - 6/6 1946öppnas i nytt fönster

Ö1:6

IFK Kumla 6/6 - 2/12 1946öppnas i nytt fönster

Ö1:7

IFK Kumla 2/12 1946 - 28/6 1947öppnas i nytt fönster

Ö1:8

IFK Kumla 27/6 1947 - 15/1 1948öppnas i nytt fönster

Ö1:9

IFK Kumla 17/1 - 23/6 1948öppnas i nytt fönster

Ö1:10

IFK Kumla 22/6 - 23/11 1948öppnas i nytt fönster

Ö1:11

IFK Kumla 23/11 1948 - 10/5 1949öppnas i nytt fönster

Ö1:12

IFK Kumla 10/5 - 22/8 1949öppnas i nytt fönster

Ö1:13

IFK Kumla 22/8 1949 - 17/1 1950öppnas i nytt fönster

Ö1:14

IFK Kumla 24/1 - 6/5 1950öppnas i nytt fönster

Ö1:15

IFK Kumla 5/5 - 8/8 1950öppnas i nytt fönster

Ö1:16

IFK Kumla 9/8 - 16/11 1950öppnas i nytt fönster

Ö1:17

IFK Kumla 16/11 1950 - 13/4 1951öppnas i nytt fönster

Ö1:18

IFK Kumla 13/4 - 17/8 1951öppnas i nytt fönster

Ö1:19

IFK Kumla 17/8 - 13/11 1951öppnas i nytt fönster

Ö1:20

IFK Kumla 10/11 1951 - 12/3 1952öppnas i nytt fönster

Ö1:21

IFK Kumla 12/3 - 22/8 1952öppnas i nytt fönster

Ö1:22

IFK Kumla 21/8 - 14/10 1952öppnas i nytt fönster

Ö1:23

IFK Kumla 15/10 - 29/12 1952öppnas i nytt fönster

Ö1:24

IFK Kumla 27/12 1952 - 2/4 1953öppnas i nytt fönster

Ö1:25

IFK Kumla 2/4 - 25/7 1953öppnas i nytt fönster

Ö1:26

IFK Kumla 24/7 - 28/9 1953öppnas i nytt fönster

Ö1:27

IFK Kumla 28/9 - 9/12 1953öppnas i nytt fönster

Ö1:28

IFK Kumla 2/12 1953 - 22/3 1954öppnas i nytt fönster

Ö1:29

IFK Kumla 22/3 - 14/6 1954öppnas i nytt fönster

Ö1:30

IFK Kumla 14/6 1954 - 27/1 1955öppnas i nytt fönster

Ö1:31

IFK Kumla 28/1 - 15/6 1955öppnas i nytt fönster

Ö1:32

IFK Kumla 16/6 - 12/11 1955öppnas i nytt fönster

Ö1:33

IFK Kumla 12/11 1955 - 30/4 1956öppnas i nytt fönster

Ö1:34

IFK Kumla 30/4 - 28/8 1956öppnas i nytt fönster

Ö1:35

IFK Kumla 29/8 - 19/12 1956öppnas i nytt fönster

Ö1:36

IFK Kumla 20/12 1956 - 16/5 1957öppnas i nytt fönster

Ö1:37

IFK Kumla 16/5 - 9/9 1957öppnas i nytt fönster

Ö1:38

IFK Kumla 9/9 1957 - 15/1 1958öppnas i nytt fönster

Ö1:39

IFK Kumla 15/1 - 28/4 1958öppnas i nytt fönster

Ö1:40

IFK Kumla 29/4 - 13/9 1958öppnas i nytt fönster

Ö1:41

IFK Kumla 15/9 1958 - 9/3 1959öppnas i nytt fönster

Ö1:42

IFK Kumla 9/3 - 11/8 1959öppnas i nytt fönster

Ö1:43

IFK Kumla 12/8 - 18/12 1959öppnas i nytt fönster

Ö1:44

IFK Kumla 21/12 1959 - 16/5 1960öppnas i nytt fönster

Ö1:45

IFK Kumla 16/5 - 11/8 1960öppnas i nytt fönster

Ö1:46

IFK Kumla 11/8 - 24/10 1960öppnas i nytt fönster

Ö1:47

IFK Kumla 24/10 1960 - 2/2 1961öppnas i nytt fönster

Ö1:48

IFK Kumla 2/2 - 31/5 1961öppnas i nytt fönster

Ö1:49

IFK Kumla 31/5 - 11/9 1961öppnas i nytt fönster

Ö1:50

IFK Kumla 11/9 1961 - 15/2 1962öppnas i nytt fönster

Ö1:51

IFK Kumla 16/2 - 21/5 1962öppnas i nytt fönster

Ö1:52

IFK Kumla 17/5 - 27/8 1962öppnas i nytt fönster

Ö1:53

IFK Kumla 27/8 - 26/11 1962öppnas i nytt fönster

Ö1:54

IFK Kumla 28/11 1962 - 8/3 1963öppnas i nytt fönster

Ö1:55

IFK Kumla 9/3 - 9/5 1963öppnas i nytt fönster

Ö1:56

IFK Kumla 8/5 - 3/9 1963öppnas i nytt fönster

Ö1:57

IFK Kumla 23/8 - 8/12 1963öppnas i nytt fönster

Ö1:58

IFK Kumla 9/12 1963 - 24/3 1964öppnas i nytt fönster

Ö1:59

IFK Kumla 23/3 - 24/6 1964öppnas i nytt fönster

Ö1:60

IFK Kumla 24/6 - 18/9 1964öppnas i nytt fönster

Ö1:61

IFK Kumla 18/9 1964 - 11/1 1965öppnas i nytt fönster

Ö1:62

IFK Kumla 10/1 - 6/4 1965öppnas i nytt fönster

Ö1:63

IFK Kumla 7/4 - 10/8 1965öppnas i nytt fönster

Ö1:64

IFK Kumla 11/8 - 23/10 1965öppnas i nytt fönster

Ö1:65

IFK Kumla 23/10 1965 - 18/4 1966öppnas i nytt fönster

Ö1:66

IFK Kumla 19/4 - 7/8 1966öppnas i nytt fönster

Ö1:67

IFK Kumla 1/8 - 5/9 1966öppnas i nytt fönster

Ö1:68

IFK Kumla 30/8 - 26/11 1966öppnas i nytt fönster

Ö1:69

IFK Kumla 24/11 1966 - 15/3 1967öppnas i nytt fönster

Ö1:70

IFK Kumla 15/3 - 3/7 1967öppnas i nytt fönster

Ö1:71

IFK Kumla 5/7 - 28/10 1967öppnas i nytt fönster

Ö1:72

IFK Kumla 30/10 1967 - 19/2 1968öppnas i nytt fönster

Ö1:73

IFK Kumla 17/3 1968 - 25/6 1968öppnas i nytt fönster 

Ö1:74

IFK Kumla 25/6 1968 - 30/11 1968öppnas i nytt fönster

Ö1:75

IFK Kumla 2/12 1968 - 11/8 1969öppnas i nytt fönster

Ö1:76

IFK Kumla 9/8 1969-14/11 1969öppnas i nytt fönster

Ö1:77

IFK Kumla 28/11 1969 - 20/4 1970öppnas i nytt fönster

Ö1:78

IFK Kumla 20/4 1970 - 3/3 1971öppnas i nytt fönster

Ö1:79

IFK Kumla 3/3 1971 - 21/10 1971öppnas i nytt fönster

Ö1:80

IFK Kumla 25/10 1971 -9/5 1972öppnas i nytt fönster

Ö1:81

IFK Kumla 9/5 1972 - 13/10 1972öppnas i nytt fönster

Ö1:82

IFK Kumla 16/10 1972 - 22/5 1973öppnas i nytt fönster

Ö1:83

IFK Kumla 22/5 - 23/10 1973öppnas i nytt fönster

Ö1:84

IFK Kumla 23/10 1973 – 5/6 1974öppnas i nytt fönster

Ö1:85

IFK Kumla 10/6 1974 – 20/4 1976öppnas i nytt fönster

Ö1:86

IFK Kumla 21/4 – 21/8 1976öppnas i nytt fönster

Ö1:87

IFK Kumla 24/8 -27/11 1976öppnas i nytt fönster

Ö1:88

IFK Kumla 27/11 1976 -5/2 1977öppnas i nytt fönster

Ö1:89

IFK Kumla 5/2 – 20/4 1977öppnas i nytt fönster

Ö1:90

IFK Kumla 20/4 – 13/6 1977öppnas i nytt fönster

Ö1:91

IFK Kumla 13/6 – 1/8 1977öppnas i nytt fönster

Ö1:92

IFK Kumla 1/8 – 19/9 1977öppnas i nytt fönster

Ö1:93

IFK Kumla 19/9 – 14/11 1977öppnas i nytt fönster

Ö1:94

IFK Kumla 14/11 1977 – 13/1 1978öppnas i nytt fönster

Ö1:95

IFK Kumla 13/1 – 13/3 1978öppnas i nytt fönster

Ö1:96

IFK Kumla 13/3 – 8/5 1978öppnas i nytt fönster

Ö1:97

IFK Kumla 8/5 – 10/6 1978öppnas i nytt fönster

Ö1:98