Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Fattigräkenskaper

Räkenskaperna innehåller både övergripande ekonomisk redovisning och en redogörelse för enskilda personers förhållanden.

Handlingarna återfinns i olika fonder som förvaras i kommunarkivet.