Äldre kommunala protokoll

De första kommunala organisationerna kom till under 1860-talet. Geografiskt utgjordes de av de gamla socknarna (församlingarna). Det högsta beslutande organet var kommunalstämman som var en fortsättning av sockenstämman. 

I kommunalnämnden finns förberedande ärenden till kommunalstämman men i allmänhet också ärenden rörande fattigvård. Fattigvårdsärenden överfördes i början av 1900-talet till en egen nämnd/styrelse.

I kommunalnämndsprotokollen hittar man dels personrelaterade uppgifter och dels uppgifter rörande samhällsbyggnad och utveckling.

Här nedan hittar du protokoll från de upphörda kommunerna Ekeby, Hardemo och Kumla. Se också översikten över äldre kommunbildningar inom Kumla kommun.

Protokoll:

Handling och år

Volym

Ekeby kommun


Kommunalstämman 1863-1880öppnas i nytt fönster

A1:1

Kommunalstämman 1881-1893öppnas i nytt fönster

A1:2

Kommunalstämman 1893-1899öppnas i nytt fönster

A1:3

Kommunalstämman 1899-1912öppnas i nytt fönster

A1:4

Kommunalstämman 1912-1928öppnas i nytt fönster

A1:5

Kommunalstämman 1928-1950öppnas i nytt fönster

A1:6Kommunalnämnden 1918-1942öppnas i nytt fönster

A:1

Kommunalnämnden 1942-1951öppnas i nytt fönster

A:2Hardemo kommun


Kommunalstämma och fattigvård 1847-18672öppnas i nytt fönster

A:1

Kommunalstämma/nämnd 1868-1874öppnas i nytt fönster

A:2

Kommunalstämma/nämnd 1875-1881öppnas i nytt fönster

A:3

Kommunalstämma/nämnd 1880-1892öppnas i nytt fönster

A:4

Kommunalnämnd 1893-1912öppnas i nytt fönster

A:1

Kommunalnämnd 1912-1922öppnas i nytt fönster

A:2

Kommunalnämnd 1923-1948öppnas i nytt fönster

A:3

Kommunalnämnd 1949-1951länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

A:4Kumla kommun


Kommunalstämma 1862-1872öppnas i nytt fönster

(häri även sockennämnden 1857-1861)

A:1

Kommunalnämnd 1867-1881öppnas i nytt fönster

A:1

Kommunalnämnd 1882-1887öppnas i nytt fönster

A:2

Kommunalnämnd 1888-1892öppnas i nytt fönster

A:3

Kommunalnämnd 1893-1898öppnas i nytt fönster

A:4

Kommunalnämnd 1899-1904öppnas i nytt fönster

A:5

Kommunalnämnd 1905-1910öppnas i nytt fönster

A:6

Kommunalnämnd 1911-1922öppnas i nytt fönster

A:7

Kommunalnämnd 1919-1931öppnas i nytt fönster

A:8

Kommunalnämnd 1931-1941öppnas i nytt fönster

A:9Kumla municipalsamhälle


Kumla stationsamhälles första karta och byggplan 1884öppnas i nytt fönster

Förvaras på mätningsavdelningen

Municipalfullmäktige 1910-1918öppnas i nytt fönster

A1:1

Municipalfullmäktige 1918-1928öppnas i nytt fönster

A1:2

Municipalfullmäktige 1928-1936öppnas i nytt fönster

A1:3

Municipalfullmäktige 1937-1941öppnas i nytt fönster

A1:4Municipalnämnden 1900-1930öppnas i nytt fönster

A:1

Municipalnämnden 1930-1935öppnas i nytt fönster

A:2

Municipalnämnden 1936öppnas i nytt fönster

A:3

Municipalnämnden 1937-1941öppnas i nytt fönster

A:4Byggnadsnämnden 1900-1930öppnas i nytt fönster

A1:1

Byggnadsnämnden 1931-1937öppnas i nytt fönster

A1:2

Byggnadsnämnden 1938-1941öppnas i nytt fönster

A1:3Kumla stad


Stadsfullmäktige 1941-1942öppnas i nytt fönster

A1:1

Stadsfullmäktige 1943öppnas i nytt fönster

A1:2

Stadsfullmäktige 1944öppnas i nytt fönster

A1:3

Stadsfullmäktige 1945öppnas i nytt fönster

A1:3

Stadsfullmäktige 1946öppnas i nytt fönster

A1:3

Stadsfullmäktige 1947öppnas i nytt fönster

A1:3

Stadsfullmäktige 1948öppnas i nytt fönster

A1:3

Stadsfullmäktige 1949öppnas i nytt fönster

A1:3

Stadsfullmäktige 1950öppnas i nytt fönster

A1:3

Stadsfullmäktige 1951öppnas i nytt fönster

A1:3

Stadsfullmäktige 1952länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

A1:4

Stadsfullmäktige 1953öppnas i nytt fönster

A1:4

Stadsfullmäktige 1954öppnas i nytt fönster

A1:4

Stadsfullmäktige 1955öppnas i nytt fönster

A1:4

Stadsfullmäktige 1956öppnas i nytt fönster

A1:4

Stadsfullmäktige 1957öppnas i nytt fönster

A1:5

Stadsfullmäktige 1958öppnas i nytt fönster

A1:5

Stadsfullmäktige 1959öppnas i nytt fönster

A1:6

Stadsfullmäktige 1960öppnas i nytt fönster

A1:6

Stadsfullmäktige 1961öppnas i nytt fönster

A1:6

Stadsfullmäktige 1962öppnas i nytt fönster

A1:6

Stadsfullmäktige 1963öppnas i nytt fönster

A1:6

Stadsfullmäktige 1964öppnas i nytt fönster

A1:6

Stadsfullmäktige 1965öppnas i nytt fönster

A1:6

Stadsfullmäktige 1966öppnas i nytt fönster

A1:6Drätselkammaren 1941-1942öppnas i nytt fönster

A1:1

Drätselkammaren 1943länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

A1:2

Drätselkammaren 1944öppnas i nytt fönster

A1:4

Drätselkammaren 1945öppnas i nytt fönster

A1:5

Drätselkammaren 1946öppnas i nytt fönster

A1:5

Drätselkammaren 1947öppnas i nytt fönster

A1:5

Drätselkammaren 1948öppnas i nytt fönster

A1:5

Drätselkammaren 1949öppnas i nytt fönster

A1:5

Drätselkammaren 1950öppnas i nytt fönster

A1:5

Drätselkammaren 1951länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

A1:6

Drätselkammaren 1952länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

A1:7

Drätselkammaren 1953länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

A1:7

Drätselkammaren 1954länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

A1:7