Äldre kommunala protokoll

De första kommunala organisationerna kom till under 1860-talet. Geografiskt utgjordes de av de gamla socknarna (församlingarna). Det högsta beslutande organet var kommunalstämman som var en fortsättning av sockenstämman. 

I kommunalnämnden finns förberedande ärenden till kommunalstämman men i allmänhet också ärenden rörande fattigvård. Fattigvårdsärenden överfördes i början av 1900-talet till en egen nämnd/styrelse.

I kommunalnämndsprotokollen hittar man dels personrelaterade uppgifter och dels uppgifter rörande samhällsbyggnad och utveckling.

Här nedan hittar du protokoll från de upphörda kommunerna Ekeby, Hardemo och Kumla. Se också översikten över äldre kommunbildningar inom Kumla kommun.

Protokoll:

Handling och år

Volym

Ekeby kommun


Kommunalstämman 1863-1880 Öppnas i nytt fönster.

A1:1

Kommunalstämman 1881-1893 Öppnas i nytt fönster.

A1:2

Kommunalstämman 1893-1899 Öppnas i nytt fönster.

A1:3

Kommunalstämman 1899-1912 Öppnas i nytt fönster.

A1:4

Kommunalstämman 1912-1928 Öppnas i nytt fönster.

A1:5

Kommunalstämman 1928-1950 Öppnas i nytt fönster.

A1:6Kommunalnämnden 1918-1942 Öppnas i nytt fönster.

A:1

Kommunalnämnden 1942-1951 Öppnas i nytt fönster.

A:2Hardemo kommun


Kommunalstämma och fattigvård 1847-18672 Öppnas i nytt fönster.

A:1

Kommunalstämma/nämnd 1868-1874 Öppnas i nytt fönster.

A:2

Kommunalstämma/nämnd 1875-1881 Öppnas i nytt fönster.

A:3

Kommunalstämma/nämnd 1880-1892 Öppnas i nytt fönster.

A:4

Kommunalnämnd 1893-1912 Öppnas i nytt fönster.

A:1

Kommunalnämnd 1912-1922 Öppnas i nytt fönster.

A:2

Kommunalnämnd 1923-1948 Öppnas i nytt fönster.

A:3

Kommunalnämnd 1949-1951 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

A:4Kumla kommun


Kommunalstämma 1862-1872 Öppnas i nytt fönster.

(häri även sockennämnden 1857-1861)

A:1

Kommunalnämnd 1867-1881 Öppnas i nytt fönster.

A:1

Kommunalnämnd 1882-1887 Öppnas i nytt fönster.

A:2

Kommunalnämnd 1888-1892 Öppnas i nytt fönster.

A:3

Kommunalnämnd 1893-1898 Öppnas i nytt fönster.

A:4

Kommunalnämnd 1899-1904 Öppnas i nytt fönster.

A:5

Kommunalnämnd 1905-1910 Öppnas i nytt fönster.

A:6

Kommunalnämnd 1911-1922 Öppnas i nytt fönster.

A:7

Kommunalnämnd 1919-1931 Öppnas i nytt fönster.

A:8

Kommunalnämnd 1931-1941 Öppnas i nytt fönster.

A:9Kumla municipalsamhälle


Kumla stationsamhälles första karta och byggplan 1884 Öppnas i nytt fönster.

Förvaras på mätningsavdelningen

Municipalfullmäktige 1910-1918 Öppnas i nytt fönster.

A1:1

Municipalfullmäktige 1918-1928 Öppnas i nytt fönster.

A1:2

Municipalfullmäktige 1928-1936 Öppnas i nytt fönster.

A1:3

Municipalfullmäktige 1937-1941 Öppnas i nytt fönster.

A1:4Municipalnämnden 1900-1930 Öppnas i nytt fönster.

A:1

Municipalnämnden 1930-1935 Öppnas i nytt fönster.

A:2

Municipalnämnden 1936 Öppnas i nytt fönster.

A:3

Municipalnämnden 1937-1941 Öppnas i nytt fönster.

A:4Byggnadsnämnden 1900-1930 Öppnas i nytt fönster.

A1:1

Byggnadsnämnden 1931-1937 Öppnas i nytt fönster.

A1:2

Byggnadsnämnden 1938-1941 Öppnas i nytt fönster.

A1:3Kumla stad


Stadsfullmäktige 1941-1942 Öppnas i nytt fönster.

A1:1

Stadsfullmäktige 1943 Öppnas i nytt fönster.

A1:2

Stadsfullmäktige 1944 Öppnas i nytt fönster.

A1:3

Stadsfullmäktige 1945 Öppnas i nytt fönster.

A1:3

Stadsfullmäktige 1946 Öppnas i nytt fönster.

A1:3

Stadsfullmäktige 1947 Öppnas i nytt fönster.

A1:3

Stadsfullmäktige 1948 Öppnas i nytt fönster.

A1:3

Stadsfullmäktige 1949 Öppnas i nytt fönster.

A1:3

Stadsfullmäktige 1950 Öppnas i nytt fönster.

A1:3

Stadsfullmäktige 1951 Öppnas i nytt fönster.

A1:3

Stadsfullmäktige 1952 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

A1:4

Stadsfullmäktige 1953 Öppnas i nytt fönster.

A1:4

Stadsfullmäktige 1954 Öppnas i nytt fönster.

A1:4

Stadsfullmäktige 1955 Öppnas i nytt fönster.

A1:4

Stadsfullmäktige 1956 Öppnas i nytt fönster.

A1:4

Stadsfullmäktige 1957 Öppnas i nytt fönster.

A1:5

Stadsfullmäktige 1958 Öppnas i nytt fönster.

A1:5

Stadsfullmäktige 1959 Öppnas i nytt fönster.

A1:6

Stadsfullmäktige 1960 Öppnas i nytt fönster.

A1:6

Stadsfullmäktige 1961 Öppnas i nytt fönster.

A1:6

Stadsfullmäktige 1962 Öppnas i nytt fönster.

A1:6

Stadsfullmäktige 1963 Öppnas i nytt fönster.

A1:6

Stadsfullmäktige 1964 Öppnas i nytt fönster.

A1:6

Stadsfullmäktige 1965 Öppnas i nytt fönster.

A1:6

Stadsfullmäktige 1966 Öppnas i nytt fönster.

A1:6Drätselkammaren 1941-1942 Öppnas i nytt fönster.

A1:1

Drätselkammaren 1943 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

A1:2

Drätselkammaren 1944 Öppnas i nytt fönster.

A1:4

Drätselkammaren 1945 Öppnas i nytt fönster.

A1:5

Drätselkammaren 1946 Öppnas i nytt fönster.

A1:5

Drätselkammaren 1947 Öppnas i nytt fönster.

A1:5

Drätselkammaren 1948 Öppnas i nytt fönster.

A1:5

Drätselkammaren 1949 Öppnas i nytt fönster.

A1:5

Drätselkammaren 1950 Öppnas i nytt fönster.

A1:5

Drätselkammaren 1951 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

A1:6

Drätselkammaren 1952 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

A1:7

Drätselkammaren 1953 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

A1:7

Drätselkammaren 1954 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

A1:7