Skolor

Det arkivmaterial som är bevarat från skolorna är i huvudsak examenskataloger. Här hittar du uppgifter om eleverna. Vanliga uppgifter är namn, födelseår, föräldrar och betyg i olika ämnen.

Reglemente för Kumla Skoldistrikt

I reglementet framgår vilka byar som hör till respektive skola/skoldistrikt. Här kan man även se vilka ämnen som lästes, vilken uppgift lärarna hade och mycket annat.

Reglemente för Kumla skoldistrikt

Handling och år

Reglemente för Kumla Skoldistrikt 1897 Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

I examenskatalogerna finns två typer av betygsangivelser dels med bokstäver och dels med siffror.

En förklaring till de förra finns bland annat i Hörsta folkskola 1866-1885 sidan 2. I Reglermente för Kumla skoldistrikt finns en förklaring till sifferbetygen.

Skolor

Handling och år

Volym

Brånsta folkskola och småskola

(se även Säbylund - Brånsta folkskola)


Brånsta folkskola 1868-1895 Öppnas i nytt fönster.

A1A:1

Brånsta folkskola 1882-1899 Öppnas i nytt fönster.

A1A:1

Brånsta småskola 1880-1914 Öppnas i nytt fönster.

A1A:1

Brånsta folkskola 1900-1917 Öppnas i nytt fönster.

A1A:1

Brånsta småskola 1915-1917 Öppnas i nytt fönster.

A1A:3

Brånsta småskola 1916-1917 Öppnas i nytt fönster.

A1A:4Brändåsens folkskola och småskola


Brändåsens fasta folkskola 1879-1917 Öppnas i nytt fönster.

A1:1

Brändåsens småskola 1872-1917 Öppnas i nytt fönster.

A1:1Byrsta folkskola och småskola


Byrsta skola folkskola 1885-1906 Öppnas i nytt fönster.

A1:1

Byrsta skola småskola 1879-1912 Öppnas i nytt fönster.

A1:1

Byrsta skola 1906-1917 Öppnas i nytt fönster.

A1:2

Byrsta skola 1917-1922 Öppnas i nytt fönster.

A1:3Ekeby kyrkskola


Ekeby kyrkskola Öppnas i nytt fönster.
Fylsta folkskola
Gränby småskola


Gränby småskola 1906-1917 Öppnas i nytt fönster.

A:1Hardemo kyrkskola


Hardemo kyrkskola 1864-1882 Öppnas i nytt fönster.
Hörsta folkskola


Hörsta folkskola 1866-1885 Öppnas i nytt fönster.


För åren 1866-1868 finns här även ambulerande folkskolan i Säbylund. Skolans upptagningsområde omfattade Sörby, Sickelsta, Baggetorp, Vallersta, Hörsta, Hagaby, Ekeby och Norra Mos.


Hörsta folkskola 1885-1913 Öppnas i nytt fönster.
Kumla kyrkskola


Kumla kyrkskola, folkskolan 1866-1877 Öppnas i nytt fönster.

A1A:1

Kumla kyrkskola, folkskolan 1877-1903 Öppnas i nytt fönster.

A1A:1

Kumla kyrkskola, småskolan 1887-1917 Öppnas i nytt fönster.

A1A:2

Kumla kyrkskola, småskolan 1904-1917 Öppnas i nytt fönster.

A1A:3

Kumla kyrkskola, folkskolan 1912-1917 Öppnas i nytt fönster.

A1A:3

Skolans upptagningsområde omfattade Prästgården, Kumla station med omnejd, Fylsta, Norra och södra Via, Rösavi,

Stene by, Blacksta, Norra och södra Sanna med Sannahed, Gränby och Rala.
Mossby folkskola och småskola


Mossby småskola 1885-1918 Öppnas i nytt fönster.

A1A:1

Mossby folkskola 1896-1918 Öppnas i nytt fönster.

A1A:1

Stene/Åbytorp skola


Stene/Åbytorp skola 1900-1919 Öppnas i nytt fönster.

A1A:1

Stene/Åbytorp skola 1909-1916 Öppnas i nytt fönster.

A1A:2

Stene/Åbytorp skola, klass 1-2 1916-1922 Öppnas i nytt fönster.

A1A:3

Stene/Åbytorp skola, klass 3-4 1916-1922 Öppnas i nytt fönster.

A1A:3Säbylund-Brånsta folkskola


Säbylund-Brånsta folkskola 1868-1882 Öppnas i nytt fönster.


Skolan hette Säbylunds rotefolkskola åren 1868-1874 och därefter Brånsta skola. Examenskatalog från ambulerande

skolan i Säbylund 1866-1868 finns i Hörsta folkskola 1866-1885.


Skolans upptagningsområde omfattade Säbylund, Sätra, Folketorp, Dynningsberg, Örsta ägor, Sånnersta, Brånsta och Södra Mos.
Vesta folkskola


Vesta folkskola 1866-1877 Öppnas i nytt fönster.


Innehåller även Mossby skola 1866-1868.


Vesta folkskola 1877-1904 Öppnas i nytt fönster.