Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Skolor

Det arkivmaterial som är bevarat från skolorna är i huvudsak examenskataloger. Här hittar du uppgifter om eleverna. Vanliga uppgifter är namn, födelseår, föräldrar och betyg i olika ämnen.

Reglemente för Kumla Skoldistrikt

I reglementet framgår vilka byar som hör till respektive skola/skoldistrikt. Här kan man även se vilka ämnen som lästes, vilken uppgift lärarna hade och mycket annat.

Reglemente för Kumla skoldistrikt

Handling

År

Reglemente för Kumla SkoldistriktPDF

1897

I examenskatalogerna finns två typer av betygsangivelser dels med bokstäver och dels med siffror.

En förklaring till de förra finns bland annat i Hörsta folkskola 1866-1885 sidan 2. I Reglermente för Kumla skoldistrikt finns en förklaring till sifferbetygen.

Skolor

Handling

År

Volym

Brånsta folkskola och småskola

(se även Säbylund - Brånsta folkskola)Brånsta folkskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1882-1899

A1A:1

Brånsta småskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1880-1914

A1A:1

Brånsta folkskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1900-1917

A1A:1

Brånsta folkskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1914-1917

A1A:2

Brånsta småskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1915-1917

A1A:3

Brånsta småskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1916-1917

A1A:4
Brändåsens folkskola och småskolaBrändåsens fasta folkskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1879-1917

A1:1

Brändåsens småskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1872-1917

A1:1
Byrsta folkskola och småskolaByrsta skola folkskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1885-1906

A1:1

Byrsta skola småskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1879-1912

A1:1

Byrsta skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1906-1917

A1:2

Byrsta skola länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1917-1922

A1:3
Ekeby kyrkskolaEkeby kyrkskolaöppnas i nytt fönster


Fylsta folkskola


Gränby småskolaGränby småskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1906-1917

A:1
Hardemo kyrkskolaHardemo kyrkskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1864-1882


Hardemo kyrkskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1879-1917

Hörsta folkskolaHörsta folkskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1866-1885


För åren 1866-1868 finns här även

ambulerande folkskolan i Säbylund.


Skolans upptagningsområde omfattade

Sörby, Sickelsta, Baggetorp, Vallersta,

Hörsta, Hagaby, Ekeby och Norra Mos.Hörsta folkskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1885-1913

Kumla kyrkskolaKumla kyrkskola, folkskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1866-1877

A1A:1

Kumla kyrkskola, folkskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1877-1903

A1A:1

Kumla kyrkskola, småskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1887-1917

A1A:2

Kumla kyrkskola, småskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1904-1917

A1A:3

Kumla kyrkskola, folkskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1912-1917

A1A:3

Skolans upptagningsområde omfattade

Prästgården, Kumla station med omnejd,

Fylsta, Norra och södra Via, Rösavi,

Stene by, Blacksta, Norra och södra Sanna

med Sannahed, Gränby och Rala.


Mossby folkskola och småskolaMossby småskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1885-1917

A1A:1

Mossby folkskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1896-1917

A1A:1Stene/Åbytorp skolaStene/Åbytorp skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1900-1919

A1A:1

Stene/Åbytorp skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1909-1916

A1A:2

Stene/Åbytorp skola, klass 1-2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1916-1922

A1A:3

Stene/Åbytorp skola, klass 3-4länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1916-1922

A1A:3
Säbylund-Brånsta folkskolaSäbylund-Brånsta folkskolaöppnas i nytt fönster

1868-1882


Skolan hette Säbylunds rotefolkskola

åren 1868-1874 och därefter Brånsta

skola. Examenskatalog från ambulerande

skolan i Säbylund 1866-1868 finns i Hörsta

folkskola 1866-1885.


Skolans upptagningsområde omfattade

Säbylund, Sätra, Folketorp, Dynningsberg,

Örsta ägor, Sånnersta, Brånsta och Södra

Mos.


Vesta folkskolaVesta folkskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1868-1877


Innehåller även Mossby skola 1866-1868.Vesta folkskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1877-1904