Skolor

Det arkivmaterial som är bevarat från skolorna är i huvudsak examenskataloger. Här hittar du uppgifter om eleverna. Vanliga uppgifter är namn, födelseår, föräldrar och betyg i olika ämnen.

Reglemente för Kumla Skoldistrikt

I reglementet framgår vilka byar som hör till respektive skola/skoldistrikt. Här kan man även se vilka ämnen som lästes, vilken uppgift lärarna hade och mycket annat.

Reglemente för Kumla skoldistrikt

Handling och år

Reglemente för Kumla Skoldistrikt 1897PDF

I examenskatalogerna finns två typer av betygsangivelser dels med bokstäver och dels med siffror.

En förklaring till de förra finns bland annat i Hörsta folkskola 1866-1885 sidan 2. I Reglermente för Kumla skoldistrikt finns en förklaring till sifferbetygen.

Skolor

Handling och år

Volym

Brånsta folkskola och småskola

(se även Säbylund - Brånsta folkskola)


Brånsta folkskola 1868-1895öppnas i nytt fönster

A1A:1

Brånsta folkskola 1882-1899öppnas i nytt fönster

A1A:1

Brånsta småskola 1880-1914öppnas i nytt fönster

A1A:1

Brånsta folkskola 1900-1917öppnas i nytt fönster

A1A:1

Brånsta småskola 1915-1917öppnas i nytt fönster

A1A:3

Brånsta småskola 1916-1917öppnas i nytt fönster

A1A:4Brändåsens folkskola och småskola


Brändåsens fasta folkskola 1879-1917öppnas i nytt fönster

A1:1

Brändåsens småskola 1872-1917öppnas i nytt fönster

A1:1Byrsta folkskola och småskola


Byrsta skola folkskola 1885-1906öppnas i nytt fönster

A1:1

Byrsta skola småskola 1879-1912öppnas i nytt fönster

A1:1

Byrsta skola 1906-1917öppnas i nytt fönster

A1:2

Byrsta skola 1917-1922öppnas i nytt fönster

A1:3Ekeby kyrkskola


Ekeby kyrkskolaöppnas i nytt fönster
Fylsta folkskola
Gränby småskola


Gränby småskola 1906-1917öppnas i nytt fönster

A:1Hardemo kyrkskola


Hardemo kyrkskola 1864-1882öppnas i nytt fönster
Hörsta folkskola


Hörsta folkskola 1866-1885öppnas i nytt fönster


För åren 1866-1868 finns här även ambulerande folkskolan i Säbylund. Skolans upptagningsområde omfattade Sörby, Sickelsta, Baggetorp, Vallersta, Hörsta, Hagaby, Ekeby och Norra Mos.


Hörsta folkskola 1885-1913öppnas i nytt fönster
Kumla kyrkskola


Kumla kyrkskola, folkskolan 1866-1877öppnas i nytt fönster

A1A:1

Kumla kyrkskola, folkskolan 1877-1903öppnas i nytt fönster

A1A:1

Kumla kyrkskola, småskolan 1887-1917öppnas i nytt fönster

A1A:2

Kumla kyrkskola, småskolan 1904-1917öppnas i nytt fönster

A1A:3

Kumla kyrkskola, folkskolan 1912-1917öppnas i nytt fönster

A1A:3

Skolans upptagningsområde omfattade Prästgården, Kumla station med omnejd, Fylsta, Norra och södra Via, Rösavi,

Stene by, Blacksta, Norra och södra Sanna med Sannahed, Gränby och Rala.
Mossby folkskola och småskola


Mossby småskola 1885-1918öppnas i nytt fönster

A1A:1

Mossby folkskola 1896-1918öppnas i nytt fönster

A1A:1

Stene/Åbytorp skola


Stene/Åbytorp skola 1900-1919öppnas i nytt fönster

A1A:1

Stene/Åbytorp skola 1909-1916öppnas i nytt fönster

A1A:2

Stene/Åbytorp skola, klass 1-2 1916-1922öppnas i nytt fönster

A1A:3

Stene/Åbytorp skola, klass 3-4 1916-1922öppnas i nytt fönster

A1A:3Säbylund-Brånsta folkskola


Säbylund-Brånsta folkskola 1868-1882öppnas i nytt fönster


Skolan hette Säbylunds rotefolkskola åren 1868-1874 och därefter Brånsta skola. Examenskatalog från ambulerande

skolan i Säbylund 1866-1868 finns i Hörsta folkskola 1866-1885.


Skolans upptagningsområde omfattade Säbylund, Sätra, Folketorp, Dynningsberg, Örsta ägor, Sånnersta, Brånsta och Södra Mos.
Vesta folkskola


Vesta folkskola 1866-1877öppnas i nytt fönster


Innehåller även Mossby skola 1866-1868.


Vesta folkskola 1877-1904öppnas i nytt fönster