Blacksta by

Blacksta bys arkiv består av två arkivbildare; Blacksta, Sörgården samt Blacksta. Det som presenteras här är handlingar som rör Gästgivargården i Blacksta.