Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Blacksta by

Blacksta bys arkiv består av två arkivbildare; Blacksta, Sörgården samt Blacksta. Det som presenteras här är handlingar som rör Gästgivargården i Blacksta.

Blacksta by

Handling

År

Volym

Brandförsäkring, gästgivargårdenPDF

1830

Blacksta, Sörgården F1:2
Husesyn, gästgivargårdenPDF

1829

Blacksta F1:1

Husesyn, gästgivargårdenPDF

1840

Blacksta F1:1

Husesyn, gästgivargårdenPDF

1850

Blacksta F1:1

Husesyn, före detta gästgivargårdenPDF

1870

Blacksta F1:1
Salubrev, gästgivargårdenPDF

1811

Blacksta, Sörgården F1:2

Salubrev, gästgivargårdenPDF

1837

Blacksta, Sörgården F1:2

Salubrev, gästgivargårdenPDF

1837

Blacksta, Sörgården F1:2

Åtkomsthandlingar, gästgivargårdenPDF

1840

Blacksta, Sörgården F1:2

Åtkomsthandlingar, gästgivargårdenPDF

1849

Blacksta, Sörgården F1:2

Åtkomsthandlingar, gästgivargårdenPDF

1849

Blacksta, Sörgården F1:2

Åtkomsthandlingar, gästgivargårdenPDF

1850

Blacksta, Sörgården F1:2

Åtkomsthandlingar, gästgivargårdenPDF

1854

Blacksta, Sörgården F1:2

Arrende av såg och dammPDF

1856

Sörgården F1:2

Arrende av gästgiverirörelsenPDF

1857

Sörgården F1:2