Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Domboksavskrifter

Domboksavskrifterna från slutet av 1500-talet och fram till cirka 1725 ingår i Samzeliussamlingen och kom till under 1960- och 1970-talen.

Avskrifterna som är gjorda dels av originaldomboken på Uppsala landsarkiv och dels av renovationerna på Riksarkivet innehåller endast mål som behandlar köp, arv, lagfarter och testamenten rörande de olika gårdarna och byarna i Kumla socken. Brottmålen är alltså utelämnade. Innehållet i avskrifterna belyser fastighetsbildning och släktrelationer i Kumla socken under nämnda tid.

För att kunna se materialet måste DjVu vara installerat i din webbläsare.

Björkaöppnas i nytt fönster
Blackstaöppnas i nytt fönster
Brånstaöppnas i nytt fönster
Byrstaöppnas i nytt fönster
Byrstatorpöppnas i nytt fönster
Bystaöppnas i nytt fönster

Dyningebergöppnas i nytt fönster

Ekebyöppnas i nytt fönster
Ekenäsöppnas i nytt fönster

Folkatorpöppnas i nytt fönster
Fylstaöppnas i nytt fönster

Gränbyöppnas i nytt fönster

Hagabyöppnas i nytt fönster
Hjortsbergaöppnas i nytt fönster
Hälgholmenöppnas i nytt fönster
Hällabrottetöppnas i nytt fönster
Hörstaöppnas i nytt fönster

Joglundaöppnas i nytt fönster
Järsjööppnas i nytt fönster

Kilaöppnas i nytt fönster
Klippan-Klockartegenöppnas i nytt fönster
Kumlabyöppnas i nytt fönster
Kyrkofalletöppnas i nytt fönster
Kättskedeöppnas i nytt fönster

Långgällaöppnas i nytt fönster

Mosöppnas i nytt fönster
Mossbyöppnas i nytt fönster
Mårtensbodaöppnas i nytt fönster

Norrsätteröppnas i nytt fönster

Ralaöppnas i nytt fönster
Rösaviöppnas i nytt fönster

Sannaöppnas i nytt fönster
Sickelstaöppnas i nytt fönster
Skräddartorpöppnas i nytt fönster
Smedstorpöppnas i nytt fönster
Steneöppnas i nytt fönster
Stocksätteröppnas i nytt fönster
Sånnerstaöppnas i nytt fönster
Säbyöppnas i nytt fönster
Sätraöppnas i nytt fönster
Sörbyöppnas i nytt fönster

Torpöppnas i nytt fönster
Tynningeöppnas i nytt fönster

Vallerstaöppnas i nytt fönster
Vestaöppnas i nytt fönster
Viaöppnas i nytt fönster
Vikatorpöppnas i nytt fönster
Vissbergaöppnas i nytt fönster
Västerhultöppnas i nytt fönster

Åbyöppnas i nytt fönster
Åbytorpöppnas i nytt fönster

Älvestaöppnas i nytt fönster

Örstaöppnas i nytt fönster