Topografiskt register-ägonamn

Register till äldre ägonamn i Kumla socken.

Registret ingår i Samzeliussamlingen och innehåller i huvudsak de namn på åkrar och ängar som förekommer på äldre bykartor. Dessutom enstaka namn på bebyggelse.

Aöppnas i nytt fönster   Böppnas i nytt fönster   Döppnas i nytt fönster   Eöppnas i nytt fönster   Föppnas i nytt fönster   Göppnas i nytt fönster   Höppnas i nytt fönster   Iöppnas i nytt fönster   Jöppnas i nytt fönster   Köppnas i nytt fönster   Löppnas i nytt fönster   Möppnas i nytt fönster   Nöppnas i nytt fönster   Oöppnas i nytt fönster   Pöppnas i nytt fönster   Röppnas i nytt fönster   Söppnas i nytt fönster   Töppnas i nytt fönster   Uöppnas i nytt fönster   Vöppnas i nytt fönster   Y   Zöppnas i nytt fönster   Åöppnas i nytt fönster   Äöppnas i nytt fönster   Ööppnas i nytt fönster