Kumla stad

Kumla stad 1942-1966.

Kumla stad

Arkivbildare

Startår

Slutår

ArbetslöshetsnämndenPDF

1943

1966

BarnavårdsmannenPDF

1942

1966

BarnavårdsnämndenPDF

1941

1966

Beredskapskommittén

1943


Borgerlig vigselförrättarePDF

1965

1966

BostadsförmedlingsnämndenPDF

1956

1966

Bostadsutredningskommittén

1944

1952

BrandkårenPDF

1953

1971

BrandstyrelsenPDF

1942

1970

Byggnadskommittén för stadshusetPDF

1940

1958

Byggnadskommittén för ålderdomshemmetPDF

1950

1954

ByggnadsnämndenPDF

1941

1966

CivilförsvarsnämndenPDF

1940

1965

DrätselkammarenPDF

1941

1966

Europahjälpskommittén

1946

1949

FamiljebidragsnämndenPDF

1941

1966

FastighetsnämndenPDF

1950

1966

Film- och fotoarkivkommittén

1955


Fördelningskommittén

1940

1943

FöretagsnämndenPDF

1949

1966

Försäkringskommittén

1943

1955

HemhjälpsnämndenPDF

1943

1957

Hotellbyggnadskommittén

1944

1956

HyresnämndenPDF

1945

1966

HälsovårdsnämndenPDF

1941

1966

IdrottsplatsnämndenPDF

1953

1966

Industrikommittén

1961

1962

Industrinämnden

1940

1949

InköpsnämndenPDF

1953

1966

Karhulakommittén

1944

1950

Kommittén för anskaffande av skolmåltidslokaler

1947

1949

Kommittén för utredning angående kommunalråd

1965


KommunalborgmästarenPDF

1942

1964

Konst- och parknämndenPDF

1952

1966

KristidsnämndenPDF

1942

1954

Kumla Bad- och tvättinrättningPDF

1943

1951

LönenämndenPDF

1941

1966

Notarius PublicusPDF

1965

1966

NykterhetsnämndenPDF

1941

1966

Omorganisationskommittén

1951

1956

Organisationskommittén för tekniska verken

1959


PensionsnämndenPDF

1942

1963

Planeringskommittén

1953

1955

PolisnämndenPDF

1942

1964

Samarbetskommittén Kumla stad - Kumla storkommun

1962

1964

SkolstyrelsenPDF

1941

1966

SocialnämndenPDF

1941

1966

Socialvårdsnämnden

1942

1966

StadsfullmäktigePDF

1941

1966

Tekniska verkenPDF

1942

1966

TrafiknämndenPDF

1953

1966

UngdomsstyrelsenPDF

1956

1966

Utredningskommittén för daghem för barn

1950


ValnämndenPDF

1941

1966

Valutskottet

1954

1966

Yrkesskolestyrelsen

1944

1967