Kumla stad

Kumla stad 1942-1966.

Kumla stad

Arkivbildare

Startår

Slutår

Arbetslöshetsnämnden Pdf, 219.9 kB, öppnas i nytt fönster.

1943

1966

Barnavårdsmannen Pdf, 361.9 kB, öppnas i nytt fönster.

1942

1966

Barnavårdsnämnden Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

1941

1966

Beredskapskommittén

1943


Borgerlig vigselförrättare Pdf, 75.9 kB, öppnas i nytt fönster.

1965

1966

Bostadsförmedlingsnämnden Pdf, 218.5 kB, öppnas i nytt fönster.

1956

1966

Bostadsutredningskommittén

1944

1952

Brandkåren Pdf, 936.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1953

1971

Brandstyrelsen Pdf, 505.9 kB, öppnas i nytt fönster.

1942

1970

Byggnadskommittén för stadshuset Pdf, 561 kB, öppnas i nytt fönster.

1940

1958

Byggnadskommittén för ålderdomshemmet Pdf, 561 kB, öppnas i nytt fönster.

1950

1954

Byggnadsnämnden Pdf, 574.5 kB, öppnas i nytt fönster.

1941

1966

Civilförsvarsnämnden Pdf, 212.4 kB, öppnas i nytt fönster.

1940

1965

Drätselkammaren Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

1941

1966

Europahjälpskommittén

1946

1949

Familjebidragsnämnden Pdf, 727.1 kB, öppnas i nytt fönster.

1941

1966

Fastighetsnämnden Pdf, 713.6 kB, öppnas i nytt fönster.

1950

1966

Film- och fotoarkivkommittén

1955


Fördelningskommittén

1940

1943

Företagsnämnden Pdf, 75.9 kB, öppnas i nytt fönster.

1949

1966

Försäkringskommittén

1943

1955

Hemhjälpsnämnden Pdf, 360.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1943

1957

Hotellbyggnadskommittén

1944

1956

Hyresnämnden Pdf, 218.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1945

1966

Hälsovårdsnämnden Pdf, 936.1 kB, öppnas i nytt fönster.

1941

1966

Idrottsplatsnämnden Pdf, 346.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1953

1966

Industrikommittén

1961

1962

Industrinämnden

1940

1949

Inköpsnämnden Pdf, 218.3 kB, öppnas i nytt fönster.

1953

1966

Karhulakommittén

1944

1950

Kommittén för anskaffande av skolmåltidslokaler

1947

1949

Kommittén för utredning angående kommunalråd

1965


Kommunalborgmästaren Pdf, 793.4 kB, öppnas i nytt fönster.

1942

1964

Konst- och parknämnden Pdf, 146.4 kB, öppnas i nytt fönster.

1952

1966

Kristidsnämnden Pdf, 290.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1942

1954

Kumla Bad- och tvättinrättning Pdf, 577.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1943

1951

Lönenämnden Pdf, 578.1 kB, öppnas i nytt fönster.

1941

1966

Notarius Publicus Pdf, 76 kB, öppnas i nytt fönster.

1965

1966

Nykterhetsnämnden Pdf, 721.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1941

1966

Omorganisationskommittén

1951

1956

Organisationskommittén för tekniska verken

1959


Pensionsnämnden Pdf, 505.6 kB, öppnas i nytt fönster.

1942

1963

Planeringskommittén

1953

1955

Polisnämnden Pdf, 290 kB, öppnas i nytt fönster.

1942

1964

Samarbetskommittén Kumla stad - Kumla storkommun

1962

1964

Skolstyrelsen Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

1941

1966

Socialnämnden Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

1941

1966

Socialvårdsnämnden

1942

1966

Stadsfullmäktige Pdf, 366.9 kB, öppnas i nytt fönster.

1941

1966

Tekniska verken Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

1942

1966

Trafiknämnden Pdf, 75.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1953

1966

Ungdomsstyrelsen Pdf, 217 kB, öppnas i nytt fönster.

1956

1966

Utredningskommittén för daghem för barn

1950


Valnämnden Pdf, 290.5 kB, öppnas i nytt fönster.

1941

1966

Valutskottet

1954

1966

Yrkesskolestyrelsen

1944

1967