Kumla kommun 1971-

Kumla kommun 1971-

Eftersom flera av nämndernas verksamhet pågår är arkiven ojämnt förtecknade. Många serier är inte överlämnade till kommunarkivet utan förvaras på respektive förvaltning.

Kumla kommun 1971 och framåt

Arkivbildare

Startår

Slutår

Allmänna företagsnämndenPDF

1971

1979

Barn- och utbildningsnämnden (Skolstyrelsen)

1971


BrandstyrelsenPDF

1971

1976

ByggnadsnämndenPDF

1971

1991

Centrala byggnadskommitténPDF

1971

1982

FastighetsnämndenPDF

1971

1982

Företagsnämndernas samarbetsorganPDF

1971

1973

Kommunstyrelsen

1971


KulturnämndenPDF

1971

1991

Kultur- och fritidsnämnden

1992


LönenämndenPDF

1971

1973

Miljö- och byggnadsnämnden

1992


Miljö- och hälsoskyddsnämndenPDF

1971

1991

Park- och fritidsnämndenPDF

1971

1991

Socialnämnden

1971


Tekniska nämndenPDF

1983

1991

Valnämnden

1971


VerksstyrelsenPDF

1971

1982

Överförmyndaren

1971