Kumla kommun 1971-

Kumla kommun 1971-

Eftersom flera av nämndernas verksamhet pågår är arkiven ojämnt förtecknade. Många serier är inte överlämnade till kommunarkivet utan förvaras på respektive förvaltning.

Kumla kommun 1971 och framåt

Arkivbildare

Startår

Slutår

Allmänna företagsnämnden Pdf, 116.4 kB, öppnas i nytt fönster.

1971

1979

Barn- och utbildningsnämnden (Skolstyrelsen)

1971


Brandstyrelsen Pdf, 32.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1971

1976

Byggnadsnämnden Pdf, 446.5 kB, öppnas i nytt fönster.

1971

1991

Centrala byggnadskommittén Pdf, 44.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1971

1982

Fastighetsnämnden Pdf, 491.6 kB, öppnas i nytt fönster.

1971

1982

Företagsnämndernas samarbetsorgan Pdf, 20.6 kB, öppnas i nytt fönster.

1971

1973

Kommunstyrelsen

1971


Kulturnämnden Pdf, 11.5 kB, öppnas i nytt fönster.

1971

1991

Kultur- och fritidsnämnden

1992


Lönenämnden Pdf, 26.9 kB, öppnas i nytt fönster.

1971

1973

Miljö- och byggnadsnämnden

1992


Miljö- och hälsoskyddsnämnden Pdf, 8 kB, öppnas i nytt fönster.

1971

1991

Park- och fritidsnämnden Pdf, 610.7 kB, öppnas i nytt fönster.

1971

1991

Socialnämnden

1971


Tekniska nämnden Pdf, 118.5 kB, öppnas i nytt fönster.

1983

1991

Valnämnden

1971


Verksstyrelsen Pdf, 24.5 kB, öppnas i nytt fönster.

1971

1982

Överförmyndaren

1971