Ekeby-Gällersta

Ekeby-Gällersta kommun 1951-1970.

Kommunen omfattade Ekeby och Gällersta socknar och bildades 1951 genom en sammanslagning av Ekeby och Gällersta landskommuner. Kommunen uppgick 1971 i Kumla kommun. Originalhandlingar förvaras på Stadsarkivet i Örebro. I Kumla kommunarkiv finns dock stora delar av arkivet i kopia.

Ekeby-Gällersta kommun

Arkivbildare

Startår

Slutår

Barnavårdsnämnden

1960

1970

Biblioteksstyrelsen

1955

1970

Brandstyrelsen

1959


Byggnadskommittén

1962

1963

Byggnadsnämnden

1955

1970

Hälsovårdsnämnden

1955

1970

Kommunalnämnden

1950

1970

Kommunfullmäktige

1951

1970

Lönenämnden

1956

1965

Nykterhetsnämnden

1955

1970

Pensionsnämnden

1961

1962

Skolstyrelsen

1947

1971

Socialnämnden

1932

1971

Valnämnden

1948

1968