Kumla landskommun

Kumla landskommun 1942-1951.

Geografiskt omfattade denna kommun Kumla socken med undantag av Kumla stad och Hällabrottets municipalsamhälle.

Kumla landskommun

Arkivbilder

Startår

Slutår

BarnavårdsnämndenPDF

1941

1951

BrandstyrelsenPDF

1946

1947

ByggnadsnämndenPDF

1939

1951

FamiljebidragsnämndenPDF

1941

1947

FattigvårdsstyrelsenPDF

1942

1951

FolkskolestyrelsenPDF

1941

1951

HemhjälpsnämndenPDF

1942

1952

HälsovårdsnämndenPDF

1941

1951

KommunalfullmäktigePDF

1941

1951

KommunalnämndenPDF

1941

1951

KristidsnämndenPDF

1941

1946

LönenämndenPDF

1942

1951

NykterhetsnämndenPDF

1942

1951

PensionsnämndenPDF

1930

1951

PensionärshemsstyrelsenPDF

1948

1951

ValnämndenPDF

1943

1951