Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Hardemo kommun

Hardemo kommun 1863-1951.

Kommunen omfattade geografiskt, Hardemo socken. Ingick i Kumla storkommun vid dess bildande 1952.

Hardemo kommun

Arkivbildare

Startår

Slutår

ArbetslöshetskommitténPDF

1932

1950

BarnavårdsnämndenPDF

1917

1951

ByggnadsnämndenPDF

1948

1951

FamiljebidragsnämndenPDF

1940

1951

FattigvårdsstyrelsenPDF

1919

1951

FolkskolestyrelsenPDF

1923

1951

HemhjälpsnämndenPDF

1944

1951

HälsovårdsnämndenPDF

1935

1951

KommunalfullmäktigePDF

1920

1951

KommunalnämndenPDF

1863

1951

KommunalstämmanPDF

1863

1950

KristidsnämndenPDF

1950

1951

NykterhetsnämndenPDF

1939

1951

PensionsnämndenPDF

1914

1951

ÖverförmyndarenPDF

1864

1952