Kumla kommun 1863-1941

Kumla kommun 1863-1941.

Kumla kommun 1863-1941

Arkivbildare

Startår

Slutår

Arbetaresmåbrukslånerörelsen Pdf, 75.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1936

1943

Arbetslöshetskommittén Pdf, 290 kB, öppnas i nytt fönster.

1927

1942

Barnavårdsnämnden Pdf, 865.5 kB, öppnas i nytt fönster.

1916

1941

Byggnadsnämnden Pdf, 218 kB, öppnas i nytt fönster.

1937

1942

Familjebidragsnämnden Pdf, 362.1 kB, öppnas i nytt fönster.

1940

1943

Fattigvårdsstyrelsen Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

1888

1941

Folkskolestyrelsen Pdf, 926.4 kB, öppnas i nytt fönster.

1976

1942

Fortsättningsskolestyrelsen Pdf, 146.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1919

1922

Församlingsbiblioteket Pdf, 75.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1909

1915

Hemsysterstyrelsen Pdf, 146.3 kB, öppnas i nytt fönster.

1938

1941

Hälsovårdsnämnden Pdf, 505.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1903

1942

Kommittén för kommunalt beredskapsarbete Pdf, 75.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1939

1940

Kommunalfullmäktige Pdf, 354.7 kB, öppnas i nytt fönster.

1901

1941

Kommunalnämnden Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

1867

1941

Kommunalstämman Pdf, 218.3 kB, öppnas i nytt fönster.

1857

1941

Kristidsnämnden Pdf, 75.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1939

1941

Livsmedelsnämnden Pdf, 75.7 kB, öppnas i nytt fönster.

1917

1918

Luftskyddsnämnden Pdf, 75.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1938

1941

Lönenämnden Pdf, 75.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1936

1941

Nykterhetsnämnden Pdf, 361.5 kB, öppnas i nytt fönster.

1917

1942

Pensionsnämnden Pdf, 290.1 kB, öppnas i nytt fönster.

1914

1941

Valnämnden Pdf, 630.7 kB, öppnas i nytt fönster.

1909

1941

Yrkesinspektionen Pdf, 75.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1916

1927