Kumla storkommun

Kumla storkommun 1952-1966.

Kumla storkommun omfattade de tidigare Kumla landskommun, Hällabrottets municipalsamhälle samt Hardemo kommun.

Kumla storkommun

Arkivbildare

Startår

Slutår

BarnavårdsmannenPDF

1952

1966

BarnavårdsnämndenPDF

1952

1966

ByggnadsnämndenPDF

1951

1966

Centrala byggnadskommitténPDF

1962

1966

Enhetsskolekomittén

1953

1957

FamiljebidragsnämndenPDF

1946

1966

HemhjälpsnämndenPDF

1951

1953

HälsovårdsnämndenPDF

1951

1966

Hörsta skola, se rubriken Skolor t.v.

1864

1959

Järsjö/Byrsta skola, se rubriken Skolor t.v.

1864

1965

KommunalfullmäktigePDF

1950

1966

KommunalnämndenPDF

1950

1966

LönenämndenPDF

1951

1966

NykterhetsnämndenPDF

1949

1966

PensionsnämndenPDF

1944

1963

PensionärshemsstyrelsenPDF

1951

1952

SkolstyrelsenPDF

1951

1967

SocialnämndenPDF

1923

1967

Trafiksäkerhetskomittén

1953

1958

ValnämndenPDF

1952

1966

ValutskottetPDF

1951

1966

Vesta skola, se rubriken Skolor t.v.

1868

1966

Yrkesskolekomittén

1953

1957

Älbergs skola, se rubriken Skolor t.v.

1922

1953