Skolor

De skolarkiv som redovisas här är utbrutna ur respektive arkivbildare (kommun). De omfattar tiden cirka 1862 till 1970.

Handlingarna berör uteslutande elever, det vill säga betyg, klasslistor, journaler och eventuella skolfotografier. Skolstyrelserna hittar man tillsammans med övriga nämnder och styrelser i respektive kommuns arkiv. Vad gäller Kommunala realskolan finns dock styrelsens protokoll i arkivet nedan.

Skolarkiven från och med 1971 återfinns i Kumla kommun 1971-, Barn- och utbildningsnämndens arkiv.

Skolor

Arkivbildare

Tid                    

Anmärkning

Brånsta skolaPDF

1868-1966    

Fortsätter i Mossby skola

Brändåsens skolaPDF

1873-1968

Fortsätter i Hardemo kyrkskola

Byrsta skolaPDF

1879-1950

Fortsätter i Stene skola

Ekeby kyrkskolaPDF

1866-1969

Fortsätter i Kvarntorps skola

Fylsta skolaPDF

1902-1970 


Gränby skolaPDF

1906-1917

Byter namn till Sannaheds skola 1917

Haga skolaPDF

1928-1970


Hardemo kyrkskolaPDF

1864-1970


Hörsta skolaPDF

1864-1917

Fortsätter i Stene skola

Julsta skolaPDF

1924-1937

Fortsätter i Hardemo kyrkskola

Järsjö skolaPDF

1922-1963

Fortsätter i Stene skola

Kommunala realskolanPDF

1947-1967

Gymnasieskolan som bildades i Hallsberg 1968 tog också emot Kumlaeleverna

Kumla kyrkskolaPDF

1866-1966


Kvarntorps skolaPDF

1947-1969 


Malmens skolaPDF

1956-1970 


Mossby skolaPDF

1866-1970 


Sannaheds skolaPDF

1917-1970

Hette tidigare Gränby skola

Skankeruds skolaPDF

1891-1950

Fortsätter i Brändåsens skola

Stene skolaPDF

1900-1970 


Torsta skolaPDF

1921-1966

Uppdelning av elever mellan Kvarntorps skola och Ekeby kyrkskola

Ulfstorps skolaPDF

1917-1947

Vid nedläggningen flyttas de yngre barnen till Ekeby kyrkskola och de äldre till Pålsboda

Vesta skolaPDF

1868-1966

Fortsätter i Mossby skola

Älbergs skolaPDF

1922-1953

Fortsätter i Järsjö skola