Skolor

De skolarkiv som redovisas här är utbrutna ur respektive arkivbildare (kommun). De omfattar tiden cirka 1862 till 1970.

Handlingarna berör uteslutande elever, det vill säga betyg, klasslistor, journaler och eventuella skolfotografier. Skolstyrelserna hittar man tillsammans med övriga nämnder och styrelser i respektive kommuns arkiv. Vad gäller Kommunala realskolan finns dock styrelsens protokoll i arkivet nedan.

Skolarkiven från och med 1971 återfinns i Kumla kommun 1971-, Barn- och utbildningsnämndens arkiv.

Skolor

Arkivbildare

Tid                    

Anmärkning

Brånsta skola Pdf, 720.9 kB, öppnas i nytt fönster.

1868-1966    

Fortsätter i Mossby skola

Brändåsens skola Pdf, 433.6 kB, öppnas i nytt fönster.

1873-1968

Fortsätter i Hardemo kyrkskola

Byrsta skola Pdf, 218.3 kB, öppnas i nytt fönster.

1879-1950

Fortsätter i Stene skola

Ekeby kyrkskola Pdf, 146.3 kB, öppnas i nytt fönster.

1866-1969

Fortsätter i Kvarntorps skola

Fylsta skola Pdf, 519 kB, öppnas i nytt fönster.

1902-1970 


Gränby skola Pdf, 218 kB, öppnas i nytt fönster.

1906-1917

Byter namn till Sannaheds skola 1917

Haga skola Pdf, 362 kB, öppnas i nytt fönster.

1928-1970


Hardemo kyrkskola Pdf, 433.7 kB, öppnas i nytt fönster.

1864-1970


Hörsta skola Pdf, 218.4 kB, öppnas i nytt fönster.

1864-1917

Fortsätter i Stene skola

Julsta skola Pdf, 75.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1924-1937

Fortsätter i Hardemo kyrkskola

Järsjö skola Pdf, 361.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1922-1963

Fortsätter i Stene skola

Kommunala realskolan Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

1947-1967

Gymnasieskolan som bildades i Hallsberg 1968 tog också emot Kumlaeleverna

Kumla kyrkskola Pdf, 361.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1866-1966


Kvarntorps skola Pdf, 218 kB, öppnas i nytt fönster.

1947-1969 


Malmens skola Pdf, 290.1 kB, öppnas i nytt fönster.

1956-1970 


Mossby skola Pdf, 580.6 kB, öppnas i nytt fönster.

1866-1970 


Sannaheds skola Pdf, 648.7 kB, öppnas i nytt fönster.

1917-1970

Hette tidigare Gränby skola

Skankeruds skola Pdf, 217.9 kB, öppnas i nytt fönster.

1891-1950

Fortsätter i Brändåsens skola

Stene skola Pdf, 577.3 kB, öppnas i nytt fönster.

1900-1970 


Torsta skola Pdf, 146.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1921-1966

Uppdelning av elever mellan Kvarntorps skola och Ekeby kyrkskola

Ulfstorps skola Pdf, 146.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1917-1947

Vid nedläggningen flyttas de yngre barnen till Ekeby kyrkskola och de äldre till Pålsboda

Vesta skola Pdf, 290 kB, öppnas i nytt fönster.

1868-1966

Fortsätter i Mossby skola

Älbergs skola Pdf, 146.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1922-1953

Fortsätter i Järsjö skola