Ekeby kommun

Ekeby kommun 1863-1951.

Geografiskt omfattade kommunen hela Ekeby socken. Ekeby kommun bildade i samband med storkommunreformen, tillsammans med Gällersta, Ekeby-Gällersta kommun, 1952.

Ekeby kommun

Arkivbildare

Startår

Slutår

ArbetslöshetsnämndenPDF

1931

1951

BarnavårdsnämndenPDF

1918

1951

Biblioteksstyrelsen

1921

1951

BrandstyrelsenPDF

1935

1951

Ekeby kyrkskola, se rubriken Skolor t.v.

1866

1951

FamiljebidragsnämndenPDF

1940

1951

FattigvårdsstyrelsenPDF

1919

1951

FolkskolestyrelsenPDF

1933

1951

HemhjälpsnämndenPDF

1949

1951

HälsovårdsnämndenPDF

1934

1951

KommunalfullmäktigePDF

1939

1951

KommunalnämndenPDF

1863

1951

KommunalstämmanPDF

1863

1950

KommunbiblioteketPDF

1896

1951

KristidsnämndenPDF

1918

1949

Kvarntorps skola

1947

1970

NykterhetsnämndenPDF

1936

1951

PensionsnämndenPDF

1914

1951

Torsta skola, se rubriken Skolor t.v.

1921


Ulfstorps skola, se rubriken Skolor t.v.

1917

1947

ValnämndenPDF

1941

1949

ÖverförmyndarenPDF

1881

1952