Ekeby kommun

Ekeby kommun 1863-1951.

Geografiskt omfattade kommunen hela Ekeby socken. Ekeby kommun bildade i samband med storkommunreformen, tillsammans med Gällersta, Ekeby-Gällersta kommun, 1952.

Ekeby kommun

Arkivbildare

Startår

Slutår

Arbetslöshetsnämnden Pdf, 361.6 kB, öppnas i nytt fönster.

1931

1951

Barnavårdsnämnden Pdf, 566.5 kB, öppnas i nytt fönster.

1918

1951

Biblioteksstyrelsen

1921

1951

Brandstyrelsen Pdf, 289.6 kB, öppnas i nytt fönster.

1935

1951

Ekeby kyrkskola, se rubriken Skolor t.v.

1866

1951

Familjebidragsnämnden Pdf, 433.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1940

1951

Fattigvårdsstyrelsen Pdf, 721 kB, öppnas i nytt fönster.

1919

1951

Folkskolestyrelsen Pdf, 792.1 kB, öppnas i nytt fönster.

1933

1951

Hemhjälpsnämnden Pdf, 217.9 kB, öppnas i nytt fönster.

1949

1951

Hälsovårdsnämnden Pdf, 217.9 kB, öppnas i nytt fönster.

1934

1951

Kommunalfullmäktige Pdf, 146.3 kB, öppnas i nytt fönster.

1939

1951

Kommunalnämnden Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

1863

1951

Kommunalstämman Pdf, 218.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1863

1950

Kommunbiblioteket Pdf, 212.7 kB, öppnas i nytt fönster.

1896

1951

Kristidsnämnden Pdf, 146.2 kB, öppnas i nytt fönster.

1918

1949

Kvarntorps skola

1947

1970

Nykterhetsnämnden Pdf, 577.1 kB, öppnas i nytt fönster.

1936

1951

Pensionsnämnden Pdf, 289.9 kB, öppnas i nytt fönster.

1914

1951

Torsta skola, se rubriken Skolor t.v.

1921


Ulfstorps skola, se rubriken Skolor t.v.

1917

1947

Valnämnden Pdf, 75.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1941

1949

Överförmyndaren Pdf, 75.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1881

1952