Vårtaggfly

Vårtaggfly.

Nattfjärilar

I området har det setts runt 300 fjärilsarter. Ungefär 250 av dessa är nattfjärilar som man sällan ser på dagen. De flesta av alla dessa arter har hittats i samband med lysning med UV-lampa för att locka till sig just nattfjärilsarter i ljusfällor. Många ovanliga arter har hittats i området. I Fjärilslandskapet förekommer fem rödlistade arter.

Rödlistade nattfjärilar i Fjärilslandskapet

Mindre träfjäril Acossus terebra

Ängsmalmätare Eupithecia subumbrata

Grå klaffmätare Philereme vetulata

Humlerotfjäril Hepialus humuli

Ligusterfly Craniophora ligustri