x

Amiral.

Upptäck områdets fjärilar

I området har det setts runt 300 fjärilsarter. Ungefär 250 av dessa är nattfjärilar som man sällan ser på dagen. De andra 50 är dagfjärilar. Många ovanliga arter har hittats i området. I Fjärilslandskapet förekommer tolv rödlistade arter.

x

Bräsmeantennmal vid Norra Mossby.

Under 2020 har det genomförts inventeringar av både dagfjärilar och nattfjärilar.

Flera spännande fynd har gjorts i området. Två nya arter för Närke har hittats i Fjärilslandskapet under året. Det är bräsmeantennmal Cauchas rufimitrella och renfaneplattmal Depressaria emeritella. Den första hittades 6 juni i Norra Mossby naturreservat. Bräsmeantennmalens larver lever på ängsbräsma och bäckbräsma. Renfaneplattmalens larver lever som namnet antyder på renfana. Den hittades vid Lugnet 22 april. Båda dessa nya arter hittades av Per Karlsson Linderum.

Fem rödlistade arter har hittats under året. Svävflugedagsvärmare har setts både vid Hällkistans och Norra Mossby naturreservat. Det första fyndet i området av ligusterfly gjordes vid Norra Mossby naturreservat. Glädjande nog verkar ängsmetallvingen fortfarande finnas kvar i området. Det är en mycket bra indikatorart på höga ängsvärden. Fyndet gjordes på privat mark i Yxhult.

Du kan läsa mer om dagfjärilarna i området här och om nattfjärilarna här.

x

Renfanepattmal vid Lugnet.