Fortum

Projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby

I Fjärilslandskapet sker en rad åtgärder för att öka den biologiska mångfalden och öka tillgängligheten för friluftslivet. Stora delar av åtgärderna inom Fjärilslandskapet Norra Mossby genomförs inom ramen för ett LONA-projekt. Det är Naturvårdsverket som skjutit till medel och Kumla kommun samarbetar i denna lokala naturvårdssatsning med Trafikverket och Vattenfall.

I området sker dessutom ytterligare åtgärder i samarbete med Fortum Waste Solutions, Länsstyrelsen i Örebro län, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och ideella naturvårdsföreningar.

Påfågelöga. Foto: Per Karlsson Linderum.

Påfågelöga. Foto: Per Karlsson Linderum.