Ralaskogen

På initiativ av aktivitetsföreningen i Sannahed har skogsverksamheten på Kumla kommun under 2022 arbetat med ett LONA-projekt i Ralaskogen i Sannahed.

LONA står för Lokal Naturvård och projektet finansieras till hälften av Länsstyrelsen, genom statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, och till hälften av Kumla kommun.

En ny mötesplats

Resultatet av projektet blev en ny mötesplats innehållande en grillplats med bänkar som skapats mitt i skogen, men ändå nära de befintliga stigarna, Regementsmarschen och aktivitetstorget. I anslutning till grillplatsen och de gamla militärlämningarna finns en balansbana av stockar som lockar till fantasi och lek. Utmed skogsstigarna finns även ett antal bänkar för vila och samtal.

Målbilden med projektet har varit att skapa friluftsfrämjande åtgärder för barn och unga, men även med förhoppningen om att alla kan glädjas här - oavsett ålder.

Husaren Alfred från mitten av 1800-talet

Intill den nya grillplatsen håller husaren Alfred utkik på den gamla skyttevallen. Det är motorsågskonstnären Johan Sandström från Lindesberg som skapat verket i trä. Johan har även gjort samtliga träskyltar som sitter uppe i området.

Hitta till Ralaskogen

Grillplatsen ligger en bit in i skogen, vid korsningen Tvärgatan och Beväringsgatan.

Några saker att tänka på:

  • Ta gärna med dig din egen ved till grillplatsen, för att vara säker på att du har ved att elda med.
  • För allas trevnad, ta med dig ditt skräp hem.
  • Kommer du med bil parkerar du enklast längs med Beväringsgatan.