LONA-projekt

Ett lokalt naturvårdsprojekt, eller LONA-projekt som det ofta kallas, är ett statligt projekt där en kommun har sökt och beviljats pengar för en åtgärd som kommer positivt påverka människor och natur.

skogsödla

Har du tur när du är ute så kan du se den skygga skogsödlan.

Om projektet beviljas så kan man få en sponsring av upp till 50% av kostnaden för ett vanligt LONA-projekt eller upp till 90% för ett LONA-våtmarksprojekt. De utförande kan också betala sin del av arbetet med använd arbetstid. Det måste heller inte vara kommunen som utför projektet, föreningar kan också söka genom kommunen. Exakt hur projektet utformas och vad resultatet ska bli kan variera kraftigt mellan projekt, det kan vara allt från att skydda områden från framtida exploatering, införskaffa ett kunskapsunderlag, ta fram program, restaurera områden eller sprida kunskap med mera. Ofta är det en kombination av flera olika sådana åtgärder som sker samtidigt, exempelvis att man samlar information och skyddar områden eller gör en åtgärd samt sprider information om varför man har gjort detta. Även om arbetet delvis betalas av staten så ska resultatet, efter att projektet är färdigt, förvaltas av en kommun eller liknande så det inte förfaller.

Vad har vi i Kumla gjort för projekt?

Här i kommunen har vi bland annat sökt om LONA-bidrag för Fjärilslandskapet, trädinventering, framtagande av ett naturvårdsprogram, anläggning av dammar med flera. Vi ansöker även de flesta åren om ett flertal olika projekt, de extra bidragen tillåter oss att göra det där lilla extra helt enkelt både för invånare samt för naturen. Du kan läsa om några av de projekt vi har utfört här under denna fliken.

Ifall du vill lära dig mer om LONA-projekt så kan du läsa om dem på naturvårdsverkets hemsida.