Allemansrätten

Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen.

Närbild på en buske med ett moget blåbär.

Naturen betyder mycket för svenskarna. I Sverige får alla vara i naturen, även i områden som någon annan äger. Detta kallas allemansrätt och är en viktig del i den svenska kulturen.

Du använder dig av allemansrätten när du:

  • går en promenad i skogen
  • paddlar kajak
  • klättrar
  • sitter på en sten och tänker

Den betyder också att vi måste vara försiktiga och inte störa andra människor eller djur. Vi får inte heller skada naturen eller något som andra äger.

Vi kan sammanfatta det med att inte störa, inte förstöra!