Sobersandbi

Sobersandbi Andrena cineraria. Foto: Per Karlsson Linderum.

Upptäck området övriga djurliv

Fjärilslandskapet Norra Mossby har ett mycket rikt djurliv. Det finns mycket mer än fjärilar i området! Nästan 1000 olika arter har hittats och det finns många fler att hitta. Ett uppdrag för dig! Här finns mer information om området fåglar och trollsländor. Men det finns så mycket mer att upptäcka. Här finns allt från spektakulära arter som utter och större brunfladdermus till rödlistade skalbaggar som svart askbastborre och hjärthalsad väglöpare. Ibland kan man dessutom se spåren av lodjur i vintersnön!

Vanlig snok. Foto: Per Karlsson Linderum.

Vanlig snok. Foto: Per Karlsson Linderum.

Stor svävfluga. Foto: Per Karlsson Linderum.

Stor svävfluga. Foto: Per Karlsson Linderum.