Starta ny hygienisk verksamhet

Hygienverksamheter där kroppens hud eller slemhinnor punkteras av stickande eller skärande instrument är anmälningspliktiga.

Anmäl hygienisk verksamhet

Vissa hygienverksamheter innebär en större risk för smitta än andra och är därför anmälningspliktiga. Miljöenheten har ansvar för tillsynen av alla hygienverksamheter i kommunen.

Tänk på att om ni är flera som delar lokal måste var och en skicka in en egen anmälan. Det gäller även om det finns en befintlig verksamhet i lokalen som redan är anmäld. Du behöver även anmäla om du förändrar en redan anmäld verksamhet.

Kontakta miljöenheten om du är osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig.

Du ska skicka in din anmälan senast sex veckor innan du planerar att starta en verksamhet där skärande eller stickande verktyg används.

Du behöver också göra en anmälan när du ska:

  • utöka din verksamhet med ytterligare en behandling där stickande eller skärande instrument används
  • byta lokal
  • starta en ambulerande verksamhet, det vill säga du gör hembesök eller liknande
  • bygga ut eller göra betydande förändringar i lokalen, till exempel göra ett nytt behandlingsrum
  • arrangera en mässa eller ett event där behandlingar med stickande eller skärande verktyg erbjuds till allmänheten
  • byta organisationsnummer
  • vara gästverksamhetsutövare som är återkommande eller stannar en längre tid.

Du gör din anmälan med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten, se länk här nedanför.

Avgifter

Kommunen tar ut en fast avgift vid anmälan av hygienverksamhet.

Du får betala en timavgift

  • vid återbesök
  • vid klagomål

Miljösanktionsavgift för utebliven anmälan

Om du inte har anmält din verksamhet innan du startar riskerar du att få betala böter, en så kallad miljösanktionsavgift.