Brandfarlig vara

Här informerar vi om vilka tillstånd som krävs för att hantera brandfarliga varor.

Om du som företagare eller privatperson behöver tillstånd för att handskas med brandfarliga varor beror på typen och mängden av ämnen.

Nerikes Brandkår ansvarar för tillstånd

Det är Nerikes Brandkår som handlägger ansökningarna och anmälningarna kring brandfarliga varor.