Förorenad mark

Anmäl upptäckt eller sanering av föroreningar i marken eller i en byggnad.

Om du hittar en förorening i marken eller i en byggnad eller ska utföra en sanering av en förorening ska du anmäla det till kommunens miljöenhet.

Innan du börjar arbeta ska miljöenheten ha besvarat din anmälan med ett beslut.

Du anmäler med en blankett som du skickar med post eller e-post. Adressen står på blanketten.