Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Anmäl att du ska starta eller göra förändringar i en hygienisk verksamhet. Se vilka typer av verksamheter som ska anmälas.

Hygienverksamheter där kroppens hud eller slemhinnor punkteras av stickande eller skärande instrument är anmälningspliktiga.

Enligt Socialstyrelsen omfattas följande verksamheter av anmälningsplikten:

 • akupunktur
 • barberare där man använder rakkniv eller rakblad mot hud
 • fotvård
 • kosmetisk tatuering
 • lansetter
 • manikyr
 • microblading
 • microneedling
 • nagelskulptering
 • nagelterapeutisk verksamhet
 • pedikyr
 • piercing
 • tatuering
 • vissa injektionsbehandlingar som inte innehåller läkemedel, blod eller filler
 • wet cupping/hijama
 • öronhåltagning med steril engångskassett
 • andra typer av behandlingar där man använder stickande eller skärande verktyg, till exempel diatermi eller nålepilering.

Vissa hygienverksamheter innebär en större risk för smitta än andra och är därför anmälningspliktiga. Miljöenheten har ansvar för tillsynen av alla hygienverksamheter i kommunen.

Tänk på att om ni är flera som delar lokal måste var och en skicka in en egen anmälan. Det gäller även om det finns en befintlig verksamhet i lokalen som redan är anmäld. Du behöver även anmäla om du förändrar en redan anmäld verksamhet.

Kontakta miljöenheten om du är osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig.

 

Anmäl hygienisk verksamhet

Du ska skicka in din anmälan senast sex veckor innan du planerar att starta en verksamhet där skärande eller stickande verktyg används.

Du behöver också göra en anmälan när du ska:

 • utöka din verksamhet med ytterligare en behandling där stickande eller skärande instrument används
 • byta lokal
 • starta en ambulerande verksamhet, det vill säga du gör hembesök eller liknande
 • bygga ut eller göra betydande förändringar i lokalen, till exempel göra ett nytt behandlingsrum
 • arrangera en mässa eller ett event där behandlingar med stickande eller skärande verktyg erbjuds till allmänheten
 • byta organisationsnummer
 • vara gästverksamhetsutövare som är återkommande eller stannar en längre tid.

Du gör din anmälan med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten, se länk här nedanför.

Avgifter

Kommunen tar ut en fast avgift vid anmälan av hygienverksamhet.

Du får betala en timavgift

 • vid återbesök
 • vid klagomål.

Miljösanktionsavgift för utebliven anmälan

Om du inte har anmält din verksamhet innan du startar riskerar du att få betala böter, en så kallad miljösanktionsavgift.

Nya regler för behandlingar med botox och fillers

Från den 1 juli 2021 får enbart legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska utföra estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis fillers och botox.

Om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar på IVO:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Det regleras i lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Länk till annan webbplats.Det är Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) som har ansvar för tillsynen enligt den lagen.

Det behöver du som har en verksamhet göra

Du ska snarast anmäla din verksamhet till IVO om du utför eller planerar att utföra behandlingar med

 • fillers
 • botox
 • annat ingrepp som omfattas av den nya lagen

Om din verksamhet bara utför behandlingar som inte omfattas av IVO:s tillsynsområde räcker det att den är anmäld hos kommunen.

Om din verksamhet numera omfattas av reglerna skulle en anmälan om detta lämnats in till kommunen senast den 1 september 2021.

Om du redan registrerat hos kommunen att din verksamhet utför denna typ av behandling behöver inte göra någonting.

Socialstyrelsens webbutbildning i basala hygienrutiner

Om du vill uppdatera dina kunskaper har Socialstyrelsen en kort gratis webbutbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg. Den kan även vara tillämpbar för din verksamhet, se länk här nedanför.

På Socialstyrelsens webbplats kan du läsa mer om hygienisk verksamhet. Du kan bland annat ladda ner en handbok. Den tar upp det mesta du behöver känna till om hälsorisker med mera, se länk här nedanför.