Starta enskild verksamhet - förskola eller enskild pedagogisk omsorg

Den som vill bedriva fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg i Kumla kommun ska göra en ansökan till nämnd för livslångt lärande.

Bilden visar en rosa överstrykningspenna som bockar i ett papper.

För att starta verksamhet eller utöka verksamhet vid en fristående skola, förskoleklass eller fritidshem behöver du ansöka om godkännande hos Skolinspektionen.

Den som vill bedriva och få rätt till bidrag för enskild förskoleverksamhet, fritids och enskild pedagogisk omsorg i Kumla kommun ska ansöka om det hos nämnd för livslångt lärande - som beslutar om godkännande.

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag kan göras av ett bolag, en förening, ett registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild individ.

Nämnd för livslångt lärande har antagit riktlinjer för godkännande av fristående förskola, fritidshem och enskild pedagogisk omsorg. Du hittar dem längst ner på denna sida.