Alkohol

För att få servera alkohol behöver du tillstånd från kommunen, ett så kallat serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholhaltig dryck mot betalning eller ersättning.

Tillstånd kan ges för ett enstaka tillfälle eller för de som önskar servera alkohol regelbundet.

Ansökan om serveringstillstånd

För att få ett serveringstillstånd krävs att du lämnar in en ansökan.

Denna ansökan skickas sedan till Hallsbergs kommun som i Sydnärke administrerar dessa ärenden.

Vid frågor, kontakta:

Patrik Germer, alkoholhandläggare
0582-68 53 11
patrik.ehrenstrom.germer@hallsberg.se