Försäljning av tobak

Du som ska sälja tobaksprodukter i en tobaksaffär, livsmedelsbutik, restaurang eller på annan plats ska ansöka om detta till tillståndsenheten i Hallsbergs kommun.

Om du säljer tobaksvaror utan att först ha erhållit tillstånd riskerar du böter eller fängelse i upp till sex månader.

Anmälan om tobaksförsäljning

För att få tillstånd krävs att du lämnar in en anmälan som i Sydnärke gemensamt administreras av Hallsbergs kommun.

Kontakt

Patrik Germer, tillståndshandläggare
0582-68 53 11
patrik.germer@hallsberg.se