Rökfria miljöer

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer där det enligt tobakslagen är förbjudet att röka. Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler.

En ny tobakslagstiftning började gälla 1 juli 2019. I de nya reglerna blev fler områden än tidigare rökfria. Med rökning menar man i detta avseende rökning av tobak, upphettning av tobak exempelvis inhalering, användning av elektroniska cigaretter, användning av örtprodukter för rökning samt användning av njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Följande miljöer ska vara rökfria:

  • Områden och lokaler för barnomsorg och skolverksamhet.
  • Lokaler för hälso- och sjukvård.
  • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
  • Kollektivtrafik, inklusive de utrymmen som används av den som reser med kollektivtrafiken, inomhus och utomhus.
  • Restauranger och andra serveringsställen, inklusive uteserveringar.
  • Allmän sammankomst och offentlig tillställning till exempel konserter, marknader och teaterföreställningar.
  • Lokal med tillträde för allmänhet, till exempel mottagningsrum, inomhustorg, köpcentrum, eller expeditioner.
  • Ett visst antal rum på hotell eller annat ställe där tillfällig bostad erbjuds i yrkesmässig regi.
  • På lekplatser samt inhägnade platser utomhus som främst är avsedda för idrottsutövning.
  • Vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till.

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Den som äger eller på annan grund förfogar över en lokal, annat utrymme eller område utomhus som omfattas av rökförbud ansvarar för att regler om rökfria miljöer följs. Den som är ansvarig ska dessutom genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser.

Störs du av någon annans rökning?

Den som äger eller disponerar lokalen ansvarar för att rökförbudet följs. Om du störs av rökning i en lokal eller på en plats som ska vara rökfri ska du ta upp det med innehavaren. Om det inte blir någon förändring kan du vända dig till kommunens miljöenhet som har tillsynsansvaret för att tobakslagen följs.