Farligt avfall

Sedan den 1 november 2020 ska alla yrkesmässiga verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in uppgifter om avfallet till ett digitalt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Gäller nästan alla verksamheter och företag

Ansvariga för att rapportera är alla som ger upphov till, transporterar, samlar in, behandlar, mäklar eller handlar med farligt avfall.

Farligt avfall kan till exempel vara elektronik, lysrör öch olika färg- och kemikalierester.

Reglerna gäller oavsett mängd farligt avfall eller verksamhetens storlek.

Rapportera ditt farliga avfall

Uppgifterna kan lämnas till avfallsregistret på tre olika sätt:

  1. Via appen "Verksamhetsavfall". Ladda ner appen för att snabbt och smidigt skapa ett avlämnarintyg. Här får du alla dina avlämnarintyg på samma ställe plus att det per automatik registreras till avfallsregistret.
  2. Via en e-tjänst pa Naturvårdsverkets hemsida, där uppgiftslämnaren identifierar sig genom e-legitimation. Tjänsten finns tillgänglig från 1 november.
  3. Via en så kallad API-lösning där verksamhetsutövaren anpassar sitt eget verksamhetssystem till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Rätt avfallskod måste anges eftersom det avgör hur avfallet ska tas om hand. Stöd för klassning av avfall finns på naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kan ta hjälp av andra

Det är möjligt att använda sig av ombud vid rapportering till avfallsregistret. Vissa mottagare eller transportörer av farligt avfall erbjuder tjänsten att för annans räkning föra anteckningar och rapportera farligt avfall till registret. Det är dock fortfarande du som verksamhetsutövare som bär ansvaret för att se till att kraven uppfylls.

Utökad anteckningsskyldighet för farligt avfall

Från 1 augusti 2020 utökades och ändrades anteckningsskyldigheten för farligt avfall. Numera ska du för varje typ av farligt avfall anteckna uppgifter om:

  1. var avfallet uppkommit,
  2. datum för borttransport,
  3. transportsätt,
  4. vem som ska transportera bort avfallet,
  5. avfallets vikt i kilogram,
  6. den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras.

Anteckningarna ska göras innan det farliga avfallet lämnas bort. Uppgifterna ska sparas hos verksamheten i minst tre år.

Rapportera senast två dagar efter anteckning

Du ska sedan rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet senast två arbetsdagar efter att anteckningen är gjord. Det är dina antecknade uppgifter som ska rapporteras.

Ska leda till bättre hantering av farligt avfall

Sverige har inrättat detta register eftersom det är ett beslut på EU-nivå att medlemsstaterna ska inrätta ett elektroniskt register för uppgifter om farligt avfall. Syftet är att säkerställa en korrekt hantering av farligt avfall.

Här hittar du mer information

Avfallsförordningen (2020:614) har reviderats och innehåller detaljerad information om de nya kraven.

Vilka krav som ställs på den utökade anteckningsskyldigheten framgår tydligt av föreskriften (NFS 2020:5) om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret.

Mer detaljerad information om de nya reglerna och vilka uppgifter som ska rapporteras in finns även sammanställt pa Naturvårdsverkets hemsida. Där finns även vanliga frågor och svar.