Årsredovisning 2023

Det har varit ett händelserikt år som vi nu lämnat bakom oss. Ett år med fortsatt hög inflation, höjda räntor och historiskt höga energipriser i spåren av det förändrade säkerhetsläget. Trots det svåra omvärldsläget har Kumla en fortsatt god ekonomi. Nu pekas 2024 ut som kommunernas tuffaste på länge. Det gäller Kumla likaväl som alla andra kommuner. En god ekonomi är en förutsättning för att kunna bedriva en bra och kvalitativ verksamhet även kommande år. 2023 har trots utmaningarna bjudit på en hel del ljusglimtar och kommunen fortsätter
blomstra!

Det är på grund av de insatser som gjorts av företagare, politiker och kommunens medarbetare under många år. Nog kan fortsatt sjunkande skatteprognoser och den osäkra inflationen påverka oss mer än vi hittills sett i vårt kommunala prognosarbete, men i så fall står vi redo.

Kumla kommuns resultat för 2023 blev ett överskott på 95,6 miljoner kronor mot ett budgeterat resultat på 5,3 miljoner kronor. Överskottet kommer till största delen från ökade skatteintäkter och utökade generella statsbidrag, samt ett statligt elstöd på 8,4 miljoner kronor. Kommunens överskott ger oss bra förutsättningar för att fortsätta utveckla våra verksamheter och stå robusta inför utmaningarna framöver. En fortsatt god ordning på kommunens ekonomi skapar också utrymme att investera för framtiden och Kumlas bästa.

Under 2023 fortsatte Kumla att både blomstra och växa! Det totala antalet invånare är nu 22 516 Kumlabor. Under året inkom 102 ansökningar om bygglov i kommunen och sex villatomter har sålts under året. Vi har även fått se den nya stadsdelen Gröna Sörby fortsätta växa fram. Det har varit ett högt tryck på villatomter sedan de släpptes och redan nu står flera hus klara. Under hösten tog Gröna Sörby ytterligare ett steg framåt då detaljplanen för etapp 2 blev klar, med 130 nya bostäder varav 40 nya villatomter. 2023 togs också det första spadtaget för de 27 nya hyreslägenheterna och LSS-boendet med sex lägenheter i kvarteret Ejdern. Utöver detta togs ett första spadtag för den nya förskolan med åtta
avdelningar vid Norrgården och vi kunde inviga det nya vård- och omsorgsboendet Kungsparken som våra hyresgäster tog i besittning. Byggnationen av den nya fullstora idrottshallen Sörby Sportcenter fortsatte och invigning sker i vår. Kumla fortsätter helt enkelt blomstra med flera viktiga spadtag och satsningar.

Vi är även stolta över att kunna presentera tre stora och viktiga etableringar i Kumla, nämligen Vossloh Nordic Switch Systems, Solar Sverige och Växa Odling i Sverige AB. Att det går bra för kommunens företag är en förutsättning för en god välfärd och kommunen lägger stor vikt vid att ge företagen bästa förutsättningar att verka och växa i Kumla. Att våra företag står sig starka, tillsammans med det ökade trycket på bostäder, visar att Kumla kommun är en attraktiv plats att bo, leva och verka i.

Vi fortsatte satsningen på att göra Kumla till en mötesplats med levande stadsmiljö för både invånare och besökare under sommaren. Vi fick bland annat se ett sommartorg, en sommarpark, två sommarkvällar och en familjefest som avslutning. Syftet är bland annat att gynna Kumlas lokala handel och näringsliv, få mer rörelse på torget och fortsätta göra Kumla mer attraktivt. Under de mörka vintermånaderna fanns det också gott om ljuspunkter genom satsningen Lysande Kumla där vi fick se magiska ljusskulpturer på olika platser i centrum ända ner till slutmålet Kumlasjön där skulpturer strålat i hela parken. När vi gick in i vinterhalvåret kändes det bra att kunna fortsätta skapa roliga aktiviteter som bidrar till att skapa ett tryggare Kumla.

Kumla växer och utvecklas när den lokala politiken är modig och förmår dra nytta av de goda förutsättningarna. Socialdemokraternas och Moderaternas arbete i Kumla har gett goda resultat över tid. Kommunens ekonomi är välskött och välfärden håller hög kvalitet. Kumla har goda möjligheter att fortsätta vara en av Mellansveriges mest attraktiva kommuner, men det kräver ett hårt och målinriktat arbete. Det arbetet är vi i majoriteten beredda att lägga ner.

Jag vill avsluta genom att tacka alla duktiga medarbetare, företagare och civilsamhället, som tillsammans gjort dessa satsningar möjliga! Jag vill även tacka alla medarbetare för en fantastisk insats under det gångna året med att upprätthålla en god samhällsservice till alla Kumlabor i en utmanande tid. Vi fortsätter ta med oss de erfarenheter vi skaffat oss för att kunna förbättra kvaliteten ytterligare i den samhällsservice vi levererar till kommunens invånare.

Tack!

Andreas Brorsson,
Kommunstyrelsens ordförande