Medarbetare

Kommunens omkring 2 200 medarbetare arbetar dagligen på
olika sätt med att leverera välfärd till Kumlas invånare. För att
kunna göra det är det viktigt att Kumla kommun är en attraktiv
arbetsgivare för att kunna trygga personal- och kompetensförsörjningen nu och framåt. Det här avsnittet beskriver kommunens personalförhållanden och arbetet med att vara liiite bättre inom området medarbetare.