Budget 2024

Att driva Kumla kommun kostar närmare 1,8 miljarder kronor. Pengar som går till barnomsorg, skolor, vård av äldre, underhåll av gator och byggnader, parker, kultur och annat som hör till ett väl fungerande samhälle. På denna sida kan du ta del av Kumla kommuns budget 2024, flerårsplan 2025-2026.