Ekonomi och budget

Högar med mynt

Här finns information om kommunens ekonomi. Kommunens senaste årsredovisning och budget, information om kommunalskatt samt om fakturor till och från Kumla kommun.

Årsredovisning, delårsrapport och budget

Kumla är en kommun som har balans i sin budget. Lagen säger att kom­muners kostnader och intäkter ska vara i balans. Det innebär att kostnaderna inte får vara högre än intäkterna. 

Skattesats exkl. kyrkoavgift

Kommunen

21,60

Regionen

11,55

Totalt

33,15


Årsredovisning 2021

I april varje år presenteras kommunens årsredovisning för Kumla kommunfullmäktige. Årsredovisningen är en översikt över kommunens ekonomi och måluppfyllelse samt våra verksamheter under det senaste året.

Årsredovisning 2021


Delårsrapporter