Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Jämförelser

Bild på en våg med två skålar

För att utvärdera oss själva och ständigt förbättra vår service till kommuninvånarna jämför vi oss med andra kommuner. Kumla kommun delar regelbundet i olika undersökningar som mäter vår service inom olika områden.

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

Kumla kommun deltar, tillsammans med närmare 260 andra kommuner, i projektet Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

Här används cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom områdena:

  • Kommunens tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter inom kommunen
  • Medborgarnas delaktighet och kommunens information
  • Kommunens effektivitet inom förskola, skola, äldreomsorg och övrig socialtjänst
  • Kommunen som samhällsutvecklare

Resultatrapport 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (pdf)

Resultat, filtreras per kommunExcel (excel)

Jämföraren Koladalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Kumla kommun)

Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA)

I KOLADA kan du följa kommunens verksamheter från år till år.

Med cirka 5 000 nyckeltal får vi underlag för analyser och jämförelser. Det kan exempelvis vara nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i våra verksamheter.

Jämföraren Koladalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Kumla kommun)

Medborgarundersökning

Vartannat år genomför vi Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. Senast vi gjorde den var 2018.

I denna undersökning får vi bland annat veta vad kommuninvånarna tycker om kommunens skola, äldreomsorg, gator, parker och kommunikationer.

Omkring 1 800 invånare får möjlighet att svara på enkäten och för oss är dessa svar otroligt värdefulla så att vi kan bli liiite bättre för Kumlaborna.

Medborgarundersökning 2018PDF (pdf)

Kommunkompassen

Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg anpassar för kommunal verksamhet.

Verktyget utvärderar vad och hur hela kommunen gör för att:

  • utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet
  • utveckla styr- och uppföljningssystem
  • utveckla effektiva verksamheter som producerar tjänster med hög kvalitet
  • skapa goda arbetsplatser och delaktiga medarbetare
  • skapa goda förutsättningar för tillväxt och samhällsbyggande i hela den geografiska kommunen.

Kommunkompassen analys 2017PDF (pdf)

Kommunkompassen analys 2020 (pdf)PDF